ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

19/10/2007

Επιλογή Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ερώτηση Φ.Κουβέλη και Γρ.Ψαριανού προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΚατά τη διαδικασία επιλογής των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, παρατηρήθηκε ότι δεν μοριοδοτήθηκε ως δεύτερο πτυχίο το πτυχίο ΤΕΙ ή άλλο ισότιμό του το οποίο αποκτήθηκε προ του 2001, βάσει της Εγκυκλίου αρ. 31199(ε)/Δ2/11.7.2007 της Γεν. Διεύθυνσης Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, που απευθύνεται στους Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ όλης της χώρας. Η Εγκύκλιος αυτή στο σημείο 25 (σελ 6) αναφέρει: «Πτυχίο ΤΕΙ μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, με την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί από τον κάτοχό του μετά την ισχύ του Ν. 2916/2001, με τον οποίο καθιερώθηκε η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και τα χορηγούμενα πτυχία λογίζονται ως πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης».

Ωστόσο, ο Ν. 2916/2001, Φ.Ε.Κ. 114 Α΄  στο άρθρο 6 παρ. 6β΄ είναι σαφής ως προς την ισοτιμία των πτυχίων των ΤΕΙ αναφέροντας ότι «……τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Νόμου 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους».

Οι αδικηθέντες εκπαιδευτικοί, αν και υπέβαλαν γραπτές αντιρρήσεις, όπως προβλέπει ο Νόμος, προς το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων, δεν έτυχαν δικαίωσης. Η προαναφερθείσα Εγκύκλιος έρχεται σε αντίθεση με το Ν. 2916/2001 και παράλληλα έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου σε ό,τι αφορά την ισοτιμία των πτυχίων των ΤΕΙ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•    Τα πτυχία των αποφοίτων των ΤΕΙ που αποκτήθηκαν πριν από την ψήφιση του προαναφερθέντος νόμου του 2001 γιατί δεν λογίζονται, όπως ο νόμος ορίζει, ως ισότιμα με αυτά των αποφοίτων των ΑΕΙ κατά τη διαδικασία επιλογής των Σχολικών Συμβούλων;

•    Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να αποκαταστήσει τους αδικηθέντες εκπαιδευτικούς;

•    Προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αναμορφωθούν οι πρόσφατοι πίνακες επιλογής των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα;

19-10-2007

Οι ερωτώντες  βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Γρηγόρης ΨαριανόςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ