ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

03/02/2009

Αναπροσαρμογή του ύψους κατάσχεσης μισθού ή σύνταξης για χρέη στα όρια που θεσπίστηκαν με την ψήφιση του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231Α/7-11-2008)

Ερώτηση Φ.Κουβέλη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών



Με την ψήφιση του άρθρου 4 του ν. 3714/2008, αυξήθηκε το όριο από 600 ? σε 1.000 ?, του ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο. Ειδικότερα στο άρθρο 4 ορίζεται ότι: «Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτό μηνιαίως είναι μικρότερο των (1.000) χιλίων ?, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου αυτού, το εναπομένον όμως ποσό, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των (1.000) χιλίων ?».

Οφειλέτες για χρέη προς το Δημόσιο διαμαρτύρονται ότι μολονότι ο νόμος 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» έχει τεθεί σε ισχύ από την 7/11/2008, το Δημόσιο συνεχίζει να προβαίνει στην κατάσχεση των συντάξεων ή των μισθών, εφαρμόζοντας το καθεστώς που ίσχυε πριν την ψήφιση του εν λόγω νόμου. Σε αντιδράσεις και αιτιάσεις των οφειλετών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες κατάσχεσης, για την εφαρμογή του περιεχομένου του άρθρου 4 του ν. 3714/2008 και την μη κατάσχεση των μισθών και συντάξεών τους, οι οποίες υπολείπονται του ποσού των 1.000 ?, αυτές διατείνονται ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου για την ρύθμιση του θέματος και εξακολουθούν να κατάσχουν μισθούς και συντάξεις κάτω των 1.000 ?. (Έγγραφο ΔΟΥ Μοσχάτου με Α.Π. 1302/29-1-2009 και έγγραφο Ο.Α.Ε.Ε. με Α.Π. Φ 607/1094/125365/17-12-2008).

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με το θέμα και την εφαρμογή του ν. 3714/2008, έχει εκδώσει την ΠΟΛ: 1170/Α.Π. 1121000/8610/Ζ0016/21-12-/2008, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρετε: «Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν την ισχύ του νόμου αυτού και υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 356/1974, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2648/98, σύμφωνα με την οποία, η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση εκείνου που την επέβαλε, λαμβανομένης υπόψη και της ανωτέρω νομοθετικής μεταβολής».

Με βάση τα προαναφερόμενα,

                                      Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•    Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να εφαρμοστεί το περιεχόμενο της ανωτέρω εγκυκλίου (ΠΟΛ 1170/21-12-2008) και για τις παλαιές κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων που ισχύουν πριν την 7η/11/2008;

•    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την επιστροφή στους δανειολήπτες – οφειλέτες των συντάξεων και μισθών που εισπράχθηκαν μετά την 7η/11/2008 και μέχρι σήμερα από την μη εφαρμογή του περιεχομένου του άρθρου 4 του ν. 3714/2008;

Ο ερωτών βουλευτής

Φώτης Κουβέλης



Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ