ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/01/2010

Άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της περιοχής του Ελαφονησίου Χανίων και ακύρωση της απόφασης του πρώην Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης για άδεια ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ

Ερώτηση Μ.Κριτσωτάκη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ΚλιματικΣτην περιοχή του Ελαφονησίου Χανίων, η οποία είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Φύση 2000 με Κωδ.:624340002 και GR:4340005, έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) και ετοιμάζεται για δημόσια διαβούλευση το σχετικό Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος .Επίσης έχει εκπονηθεί Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. από το Δήμο Ιναχωρίου, το οποίο ευρίσκεται στην Β2 φάση, εναρμονισμένο με τις προβλέψεις της Ε.Π.Μ .

Ιδιώτης υποβάλλει ερώτημα – αίτημα στη Δ/νση Πολεοδομίας, τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α Χανίων, σχετικά με το εάν είναι επιτρεπόμενη χρήση, στην προβλεπόμενη από την ΕΠΜ (σύμφωνα με το ν.1650/1986) ζώνη προστασίας της Φύσης, η τοποθέτηση και λειτουργία μετασκευασμένου οχήματος (μικρό φορτηγό), χρησιμοποιώντας την Α1β /8577/1983 Υγειονομική διάταξη όπως συμπληρώθηκε με την 87534/9-8-2-09 Απόφαση Υπουργού (ΦΕΚ 1088 τ. δεύτερο).

Το τμήμα Περιβάλλοντος ΝΑ Χανίων απαντάει αρνητικά, στο αίτημα του ιδιώτη, με το 11847 /07-09-09 απαντητικό της έγγραφο, όπου αναφέρεται στο ν.2732/99 άρ. 18, στο ν.2742/1999 άρ. 9, στην Οδηγία 92/43 ΕΟΚ, την ΑΠ 1489/853/Ε103 περί τροποποίησης των 33318/3028/1998 ΚΥΑ  (Β1289) και τις 29459/1510/2005 ΚΥΑ (Β΄992) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου τις 20/11/2006 της ΕΕ (ΦΕΚ 645 Β΄/11-4-2008) και το ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3010/2002 (εναρμόνιση με τις οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61ΕΕ) και τεκμηριώνει την απάντηση της βασιζόμενη στην κείμενη Νομοθεσία.

Η Γεν. Δ/νση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ εξετάζει προσφυγή του ιδιώτη κατά του εγγράφου ΑΠ 11847/4851/7-9-2009 της Δ/ντριας της Δ/νσης Πολεοδομίας της ΝΑΧ επικαλούμενη το ΠΔ 30/1996 άρθρο 69. Ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, χωρίς να αντικρούσει τις αναφορές της Δ/νσης Πολεοδομίας της ΝΑΧ στην Εθνική Νομοθεσία και στις Οδηγίες της Ε.Ε. και επικαλούμενος εγκυκλίους και γνωμοδοτήσεις παλαιότερων ετών για άλλο θέμα (ΚΑΝΤΙΝΑ) και όχι ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ή μετασκευασμένο όχημα, ακυρώνει χωρίς τεκμηρίωση το «απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας προς τον ιδιώτη».

Η Δ/νση Πολεοδομίας-Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α.Χ., ως είναι πλέον υποχρεωμένη εκ του νόμου, εκδίδει απόφασή της με ΑΠ 15165/6162/17-11-2009 προς τον ιδιώτη και τον ενημερώνει ότι η Υπηρεσία εξέδωσε βεβαίωση χρήσεων γης για ένα χρόνο και ότι επίσης θα αποστείλει ερώτημα στο πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε νυν Υ.Π.Ε.Κ.Α με το ερώτημα εάν είναι αναγκαία η Περιβαλλοντική αδειοδότηση για χρήση ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ και σε ποια κατηγορία υπάγεται κάνοντας χρήση του ν.3010/2002 άρ. 3 παρ.3.

Επιπλέον, επειδή η απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ στερείται τεκμηρίωσης όπως και νομιμοποίησης, η Δ/νση Πολεοδομίας-Τμήμα Περιβάλλοντος με το ΑΠ 13765/12-11-2009 έγγραφό της προς την Περιφέρεια Κρήτης-Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ηρακλείου υποβάλλει αίτηση θεραπείας, παραθέτει όλη τη σχετική αλληλογραφία και αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.

Με το 25858/26-11-2009 η Γεν. Δ/νση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ εξετάζει την αίτηση θεραπείας, την απορρίπτει (χωρίς πάλι να αναφέρει σκεπτικό) και αναφέρει στην Δ/νση Πολεοδομίας ότι μπορεί να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια!!!

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιναχωρίου με ομόφωνη απόφαση ΔΣ αριθμός απόφασης 137 πρακτικό 21/21-11-2009 υποβάλλει ένσταση στον υπουργό, ως έχει δικαίωμα εκ του νόμου, κατά της απόφασης 22540/8-10-2009 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.

Όμοια ένσταση υποβάλλει και ο Δήμαρχος Πελεκάνου στις 16/12/2009 προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης - Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επειδή από τα παραπάνω γεγονότα προκύπτει ότι:

  • Με νομιμοφανή τρόπο καταστρατηγείται η περιβαλλοντική νομοθεσία και ανάλογα θέματα καταγράφονται σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
  • Οι προαναφερόμενες πράξεις του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης ελέγχονται για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και πιθανόν του αδικήματος απιστίας περί την Υπηρεσία δεδομένου επιπλέον ότι το απαντητικό έγγραφο στο αίτημα του ιδιώτη, διεκπεραιώθηκε μέσα σε 6 ημέρες εν μέσω εκλογών και υπεγράφη στις 8 Οκτωβρίου παρόλο που ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει στις 6 Οκτωβρίου τις παραιτήσεις όλων των Γεν. Γραμματέων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Πως προτίθεστε να ενεργήσετε, με βάση και την υποβληθείσα ένσταση του Δήμου Ιναχωρίου, προκειμένου να ακυρωθεί η παράτυπη απόφαση του απελθόντα Γεν.  Γραμ. Περιφέρειας Κρήτης, η οποία με χαριστικό τρόπο θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή της Ε.Π.Μ., είναι σε αντίθεση με τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 και δημιουργεί κίνδυνο επιβολής προστίμου στη χώρα μας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα ενός ιδιώτη;

2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε άμεσα ώστε να προληφθεί η εγκατάσταση του ιδιώτη χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και σε περιοχή όπου δεν είναι επιτρεπόμενη η παραπάνω χρήση σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ της ΕΠΜ (ζωνοποίηση) και το υπό έγκριση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Ιναχωρίου.

3.    Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε με την «αξιοποίηση» του χαοτικού νομοθετικού πλαισίου, να σταματήσει κάθε προσπάθεια καταστροφικής εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης περιοχής αλλά και των άλλων προστατευόμενων περιοχών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μιχάλης ΚριτσωτάκηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ