ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/01/2010

Νομοσχέδιο περί «Προστασίας δασικών εκτάσεων Ν.Αττικής και λοιπές διατάξεις» - Θεματική διαβούλευση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με φορείςΣήμερα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης, η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε συνάντηση τη Δευτέρα 11.1.2009 στη Βουλή. Παρόντες ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι φορέων, κινημάτων, υπηρεσιακοί παράγοντες   Δασικών Υπηρεσιών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέλη της θεματικής Πόλη-Περιβάλλον-Οικολογία  του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος του ΤΕΕ και δασολόγοι. Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το προς συζήτηση νομοσχέδιο. 

Παρά τα πενιχρά αποτελέσματα της Διεθνούς συνάντησης της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή, αναγνωρίστηκε η συμβολή των δασών στον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ως χώρα  οφείλουμε, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κοπεγχάγης,  να παρακολουθήσουμε  συγκεκριμένους δείκτες και να δίνουμε αναφορά στη διεθνή κοινότητα - ΟΗΕ για:

Διατήρηση των αποθεμάτων άνθρακα  των δασών

Ενίσχυση  των αποθεμάτων άνθρακα  των δασών

Αειφόρο διαχείριση  των δασών

Αποτροπή της αποψίλωσης των δασών και αναδάσωση.

Τα παραπάνω όμως απαιτούν μια περιβαλλοντική πολιτική, απαιτούν μια δασική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, γεγονός που δεν είναι εμφανές στο προς συζήτηση  Νομοσχέδιο.

Το μοντέλο ανάπτυξης, που ακολουθήθηκε σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και η κατασπατάληση των φυσικών πόρων στη μεταπολεμική Ελλάδα, η αστυφιλία και οι πόλεις -τσιμέντο όπως η Αθήνα,  είναι η κύρια αιτία της εξαφάνισης  μεγάλου τμήματος του δασικού πλούτου της χώρας μας. Οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων  της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, υπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα (οικονομικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά, ιδιωτικά κ.α.), μας έφτασαν στη σημερινή  κατάσταση.

Ωστόσο, κύριος τρόπος ουσιαστικής  προστασίας  του  δασικού οικοσυστήματος και των περιαστικών δασών της Αττικής  είναι η θεσμική θωράκιση τους,  δηλαδή η ανακήρυξή τους σε Περιοχές Απολύτου Προστασίας, με όλες τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «με το προτεινόμενο  σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών  εκτάσεων του Νομού Αττικής  που επλήγησαν  από τις πυρκαγιές  του Αυγούστου 2009… και λαμβάνεται πρόνοια  για την άμεση  κτηματογράφηση  και σύνταξη  δασικών χαρτών σε όποια περιοχή  της χώρας πλήττεται από πυρκαγιά».

Είναι προφανές  ότι το προς ψήφιση  νομοσχέδιο  επιδιώκει  να προστατεύσει όχι το σύνολο  των καμένων εκτάσεων  της Αττικής  του 2009 (Μαγούλα, Υμηττός, Μάνδρα κ.α.) και τις ήδη καμένες  δασικές περιοχές  στην υπόλοιπη χώρα (Ηλεία κ.α.),αλλά   μόνο τις πρόσφατα  καμένες  περιοχές της Β.Α. Αττικής, συνολικής έκτασης 190.000 περίπου στρ. και τις μελλοντικά καμένες περιοχές της υπόλοιπης χώρας. Επισημαίνουμε ότι, αν και έχουν περάσει 4,5  μήνες, ακόμη δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες οι καμένες εκτάσεις του Αυγούστου.

Οσον αφορά την Αττική, κάθε καλοκαίρι  επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο. Πυρκαγιές και κήρυξη αναδασωτέων  μέρους των καμένων εκτάσεων. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η φωτιά στον Υμηττό (περιοχή Ανω  Γλυφάδας) τον Ιούνιο του 2009,όπου εξαιρέθηκαν από την αναδάσωση περί τα 1800 στρ. 

Είναι κοινή πλέον η πεποίθηση,  ότι πίσω από κάθε πυρκαγιά  υπάρχει και κάποια απόπειρα αλλαγής χρήσης, που μαζί με την κυριότητα θα οδηγήσει στην αυθαίρετη δόμηση. Η «μάστιγα» των καταπατήσεων  δημόσιας δασικής γης και η αυθαίρετη δόμηση, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και των  νόμων που ψήφισαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Σύμφωνα δε, με  στοιχεία  του Συλλόγου Συμβολαιογράφων Αθηνών- Πειραιώς, κινδυνεύουν από  καταπατητές  3 εκ. περίπου  στρ. δημόσιας δασικής γης,  στις εκτός σχεδίου περιοχές  της χώρας (Ελευθεροτυπία  10.12.09). Πάνω από 400.000 οικογένειες  διεκδικούν  δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ υπολογίζεται  ότι περισσότερα  από 2 εκ. στρ. δασών και δασικών εκτάσεων έχουν καταπατηθεί  από ιδιώτες και συνεταιρισμούς (Καθημερινή 29.3.09).

Στο εν λόγω Νομοσχέδιο κρίνεται  θετικό το ότι καταργείται   ο ορισμός του δάσους του Ν. 3208/2003 (άρθρο 1),  χωρίς ωστόσο να καταργείται συνολικά ο νόμος, συγχρόνως όμως, δεν γίνεται σαφές με τι αντικαθίσταται η καταργούμενη διάταξη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε «απρόβλεπτες» ερμηνείες και συνέπειες. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και την παρατήρηση του ΓΕΩΤΕΕ (3/11/2009), ότι «πρέπει να συμπεριληφθεί σχετική νομοθετική  πρόβλεψη  ώστε με σχετική πρόταση του Υπουργού  Περιβάλλοντος  να εκδοθεί Π.Δ., όπου θα επανεξετάζεται  η νομιμότητα διοικητικών πράξεων  που εκδόθηκαν  κατ εφαρμογή  των καταργούμενων διατάξεων του νόμου, από τις αρχές που τις εξέδωσαν,  καθώς και ο τρόπος περάτωσης  των ευρισκόμενων  σε εξέλιξη διοικητικών πράξεων  για τον χαρακτηρισμό  εκτάσεων  ως δασών  και δασικών εκτάσεων, σε εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων».    

Θετική επίσης κρίνεται η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμηση, στην περιοχή της φωτιάς της Β.Α. Αττικής του Αυγούστου 2009, μέχρι να γίνουν οι δασικοί χάρτες, (αλλά η ρύθμιση αυτή έπρεπε να συμπεριλάβει το σύνολο των καμένων εκτάσεων εκτός σχεδίου τη τελευταία 20ετία) χωρίς ωστόσο να καταργεί συνολικά την εκτός σχεδίου δόμηση.

Οι περισσότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αστυνομικού χαρακτήρα.                               Πρέπει να σημειώσουμε  ότι με τα άρθρα 6,8  περί σύνταξης δασικών χαρτών γίνεται προσπάθεια  να  ανατεθεί η σύνταξη τους,  όχι στη Δασική Υπηρεσία  (Τμήμα Δασικών χαρτογραφήσεων), που προβλέπει ο Ν 2664/98 με ταυτόχρονη αναβάθμισή της και ενίσχυση της σε προσωπικό,   αλλά στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.(και έμμεσα σε ιδιώτες μελετητές). Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δεν έχει επιδείξει μέχρι σήμερα  ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία  και η ανάθεση όλου του έργου σε αυτή, πιθανόν να σημαίνει περαιτέρω  επιβάρυνση του δασικού οικοσυστήματος.

Με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται μια νέα Ειδική  Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, με αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν εφοδιάζονται με πολιτική κάλυψη  και μηχανολογικό εξοπλισμό  οι Πολεοδομίες, για να κατεδαφιστούν  τα διαπιστωμένα  παράνομα  κτίσματα σε όλα τα δάση  και όχι μόνο στις καμένες εκτάσεις του Αυγούστου; Γιατί γίνεται προσπάθεια για δημιουργία μιας νέας γραφειοκρατίας; Γιατί δεν ενισχύονται με προσωπικό φύλαξης οι δασικές υπηρεσίες;

Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν αναφέρει τίποτε για τους Οικοδομικούς συνεταιρισμούς,  για τις εντός σχεδίου  οικιστικές περιοχές (π.χ. Αγ. Στέφανος,  Ανοιξη), που είναι μέσα στην περιοχή των καμένων, αλλά νομολογιακά έχουν κριθεί ότι  στερούνται  εγκύρων σχεδίων πόλης. Θα συνεχισθεί  η έκδοση οικοδομικών αδειών στα δασικά  εδάφη, ή θα κηρυχθούν  αναδασωτέες οι συγκεκριμένες  εκτάσεις;

Τέλος, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία  νομοθετική πρόβλεψη  για τη σύνταξη ενός ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ. «Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει  το ολιγότερο,  την αξιολόγηση της πυρκαγιάς στο κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον και να προτείνει μέτρα  αντιπλημμυρικά αντιδιαβρωτικά  και άλλες διαχειριστικές παρεμβάσεις που απαιτούνται. Επίσης  πρόταση για  έργα και παρεμβάσεις  αντιπυρικής προστασίας, που πρέπει να εκτελεσθούν, καθώς και κανονιστικές  ή άλλες ρυθμίσεις που πρέπει να  προβλεφθούν.»(ΓΕΩΤΕΕ  3.11.2009). Ειδικά για  τις προστατευόμενες περιοχές   NATURA 2000, που περιλαμβάνονται στις καμένες εκτάσεις , δεν προτείνεται κανένα επιπλέον μέτρο προστασίας,   πέραν της αναδάσωσης.

Είναι από όλους πλέον παραδεκτό, ότι υπάρχει  άμεση σχέση της αποψίλωσης των δασών με την Κλιματική Αλλαγή. Το  Παρατηρητήριο  του ΤΕΕ  προτείνει σχετικά, τη σύνταξη  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται και η σύσταση «Τμημάτων  Αναδασώσεων  και Ερημοποίησης»,  που θα υπάγονται   στις Διευθύνσεις Δασών. 

  Κλείνοντας, ερωτηματικά προκαλεί η αιφνίδια προσθήκη τροπολογίας  από την κυβέρνηση στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο,  περί αυξήσεων φόρου  γονικών παροχών  και κληρονομιών. Η τροπολογία αυτή,  πιθανόν να συνδέεται και με αναμενόμενα έσοδα  από τη μεταβίβαση  καταπατημένων δημόσιων-δασικών εκτάσεων,  που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας (Αδέσμευτος Τύπος 10.1.2009).Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ