ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/03/2012

Κοινή κατάθεση ερώτησης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων βουλευτών Π. Κουρουμπλή και Σ. Σακοράφας: Διαχειριστικός έλεγχος στον Ειδικό Φορέα ΔασώνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός έλεγχος στον Ειδικό Φορέα Δασών, ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος και αποτελέσματα του ελέγχου, για την περίοδο 2004 – 2008

Σύμφωνα με καταγγελίες της ʽʼΟμάδας Κοινωνικής Εγρήγορσηςʼʼ, οι οποίες βασίζονται και σε σχετικό πόρισμα του Οικονομικού Επιθεωρητή, κ. Νικόλαου Λόη, κατά τη διάρκεια των ετών 2004 – 2008, κεφάλαια της τάξης των 71 εκατομμυρίων ευρώ για τη γεωργία και 21 εκατομμυρίων ευρώ για τη θήρα και τους αντίστοιχους λογαριασμούς και κωδικούς του Ειδικού Φορέα Δασών, ουδέποτε αξιοποιήθηκαν για τους σκοπούς του Φορέα, όπως αυτοί περιγράφονται περιοριστικά στο ν. 3208/ 2003.

Σημειώνεται ότι με τον νόμο Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις με το άρθρο 4 ιδρύθηκε το περίφημο Πράσινο Ταμείο. Στον ίδιο νόμο και στο άρθρο 12 Ρύθμιση θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών, ο λογαριασμός «Ειδικός Φορέας Δασών (Φορέας 120)» του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών που προβλέπεται στο Β.Δ. 284/1961 (ΦΕΚ 82 Α΄) μεταφέρεται στο Πράσινο Ταμείο.

Στο πόρισμα του κ. Λόη, επισυνάπτεται η απόφαση του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κρίνει ʽʼμη σύννομηʼʼ, τη διάθεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2007, για σκοπούς εντελώς ξένους προς τις προβλέψεις του ίδιου νόμου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και διάθεσης των κεφαλαίων του Ειδικού Φορέα Δασών.

Παρʼ όλα αυτά, η εκταμίευση και η τοποθέτηση του ποσού κρίθηκε ότι διέπεται από ʽʼσυγγνωστή πλάνηʼʼ των αρμοδίων, που σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι για τη διάθεση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, δε γνώριζαν το νόμο και το καθεστώς λειτουργίας του Φορέα Δασών, αλλά, σύμφωνα με την κρίση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η άγνοια αυτή δεν είναι ηθελημένη.

Στο ίδιο πάντα πόρισμα, παραπέμπεται η εκτενέστερη διερεύνηση του ζητήματος, σε διαχειριστικό έλεγχο των λογαριασμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ειδικού Φορέα Δασών, που διατηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, και, εν συνεχεία, στη Δικαιοσύνη.

Από τις 17 Δεκεμβρίου 2010, και πάντοτε για την ίδια υπόθεση, έχει επισήμως παραληφθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ογκώδης φάκελος δικογραφίας, ο οποίος έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Αθηνών.

Έκτοτε ουδέποτε, ανελήφθη πρωτοβουλία 30 τουλάχιστον βουλευτών, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Άλλωστε, το φαινόμενο αυτό φαίνεται να είναι σύνηθες, αφού μόνο από το Δεκέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα, λιμνάζουν στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, δεκάδες ακόμη δικογραφίες ή καταγγελίες για διάφορα θέματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ίδιο θέμα είχε καταθέσει ερώτηση (14993/ 14.4.2011), ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Πέλλας, Βασίλης Γιουματζίδης, και έλαβε την εξής απάντηση (2415/2011), η οποία όμως δεν φωτίζει τη διάθεση των κονδυλίων αυτών, κατά την επίμαχη περίοδο (2004-2008).

Η απάντηση αναφέρει : «Σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Ειδικού Φορέα Δασών την περίοδο 2004-2008, επισημαίνεται ότι επί του θέματος τοποθετήθηκε με την αριθμό πρωτοκόλλου 8452/2009, πορισματική έκθεσή του, ο Οικονομικός Επιθεωρητής, κ. Νικόλαος Λόης, η οποία κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές , για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Επιπλέον το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τα πρακτικά της συνεδρίασης της 30ης/ 24-11-2009 του Αʼ Τμήματός του, διατύπωσε την άποψη ότι «τα αρμόδια όργανα δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση των κειμένων, περί του Ειδικού Φορέα Δασών, διατάξεων, αλλά πεπλανημένως πλην συγγνωστώς υπέβαλλαν ότι μπορούσαν να διαθέσουν πόρους του εν λόγω Ειδικού Φορέα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των οικονομικών εξυπηρετούμενων από τον προϋπολογισμό των Κ. Τ. Γ. Κ. και Δασών υπηρεσιών. Πέραν αυτών, οι διατάξεις του νόμου 3399/ 2005, άρθρο 20, παράγραφος 8, ορίζουν ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να διατίθενται έσοδα του Τ. Γ. και Κ (πρώην Κ. Τ. Γ. Κ. και Δ. ), που εισπράττονται και εγγράφονται σε κάθε Ειδικό Λογαριασμό του Ταμείου αυτού, για ενίσχυση των εσόδων του Φ. 110 «Γεωργία – Γενικά» του προϋπολογισμού του Τ. Γ. και Κ.».

Επειδή η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ενεργοποιήθηκε και για τη διερεύνηση όλων αυτών των λιμναζουσών δικογραφιών και καταγγελιών, πλην, όμως, ούτε ο διαθέσιμος χρόνος επαρκεί για την υπεύθυνη αξιολόγηση του περιεχομένου τους ούτε τον απαιτούμενο αριθμό των 30 βουλευτών διαθέτει.

Επειδή για πολλές από τις παραπάνω δικογραφίες και καταγγελίες, υφίσταται άμεσος κίνδυνος άρσης του αξιοποίνου λόγω παραγραφής και στην κατηγορία αυτή, εντάσσεται και η πιο πάνω περιγραφόμενη υπόθεση, ενώ ταυτόχρονα δε φαίνεται να αναπτύσσεται ενδιαφέρον και περαιτέρω διερεύνησης από άλλα κόμματα ή βουλευτές.

Επειδή η μη τήρηση της νόμιμης διάθεσης δημόσιων πόρων υπέρ των δεσμευτικά προβλεπόμενων σκοπών του Ειδικού Φορέα Δασών, ενδεχομένως συνεχίζεται και σήμερα και για τούτο απαιτείται η συνεχής διερεύνηση.

Επειδή το ζήτημα της χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, της λογοδοσίας και της διαφάνειας στα πεπραγμένα του Ειδικού Φορέα Δασών είναι θέμα κομβικό, για τη δασοπροστασία και την ενδεχόμενη κατασπατάληση χρήσιμων πόρων.

 Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί.

1. Πού έχουν διατεθεί τελικά, τα επίδικα κεφάλαια του Φορέα Δασών από το 2004 έως το 2008; Σε ποιους κωδικούς δαπανών και σε ποιους κωδικούς διοχέτευσης;

2. Έχει πραγματοποιηθεί διαχειριστικός έλεγχος στον Ειδικό Φορέα Δασών; Ποια τα αποτελέσματά του; Υπήρξαν φαινόμενα παράνομης διάθεσης των πόρων του Φορέα; Αν ναι, αυτά έχουν ανακοπεί ή συνεχίζονται και με ποιον τρόπο θα αποκατασταθούν οι πόροι του Φορέα Δασών;

3. Είναι ενήμεροι οι ίδιοι και οι αρμόδιοι των Υπουργείων για τη μη ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης διάθεσης των πόρων του Ειδικού Φορέα Δασών για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπει δεσμευτικά ο ν. 3208/ 2003;

4. Σκοπεύουν να ζητήσουν από τη Βουλή των Ελλήνων ή από τη Δικαιοσύνη την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Αλέξης Τσίπρας


Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου


Ηρώ Διώτη  

Θοδωρής Δρίτσας

Τάσος Κουράκης

Μιχάλης Κριτσωτάκης


Παναγιώτης Λαφαζάνης
       

Βασίλης Μουλόπουλος

Δημήτρης Παπαδημούλης

Σοφία Σακοράφα


Παναγιώτης ΚουρουμπλήςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ