ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/10/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Επανένταξη της Ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση 


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Επανένταξη της Ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση»  

Η ισπανική γλώσσα είναι η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο μετά τα κινεζικά (γύρω στα 500 εκατομμύρια).

Στις ΗΠΑ ο ισπανόφωνος πληθυσμός αριθμεί 52 εκατομμύρια και η ισπανική θεωρείται η δεύτερη γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας μετά τα αγγλικά. Παράλληλα είναι η τρίτη γλώσσα στο διαδίκτυο, με αύξηση 807% μεταξύ 2000 και 2011.

Η χώρα μας έχει παραδοσιακά καλές και εντατικές σχέσεις με την Ισπανία και τις ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής, τόσο σε επίπεδο πολιτισμού όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μεγάλος αριθμός ελλήνων δραστηριοποιείται σε ισπανόφωνες χώρες και μεγάλος αριθμός μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς ζει στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Στην Ισπανία και στη Λατ. Αμερική υπάρχουν 23 Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών, όπως και πολλά τμήματα κλασσικών σπουδών.

Στη χώρα μας λειτουργεί από το 1999 Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο εισάγονται κατά μέσον όρο 85 φοιτητές κάθε χρόνο.

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας  και Πολιτισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενώ η γνώση της ισπανικής γλώσσας πιστοποιείται μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε κάθε εξεταστική περίοδο

Εναρμονισμένη με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη, η ελληνική πολιτεία:

-    Εισήγαγε τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας τη σχολική χρονιά 2006-2007 με  την εφαρμογή  πιλοτικής διδασκαλίας σε 7 Γυμνάσια όλης της χώρας (ΦΕΚ 1426  τ.Β΄/97372/Δ2/22-09-2006). Τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του το προαναφερθέν πιλοτικό πρόγραμμα επεκτάθηκε σε 6 σχολεία επιπλέον.

-    Το 2009 το Υπουργείο Παιδείας ενέταξε την Ισπανική στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφαση 105954/Γ2, 03-09-2009)  αποτελώντας μία από τις γλώσσες επιλογής.

-    Προχώρησε στη σύσταση κλάδου ΠΕ40 και στην απόδοση παιδαγωγικής επάρκειας στους πτυχιούχους του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Ωστόσο και παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι μαθητές και την αυξημένη ζήτηση που παρατηρούνταν χρόνο με το χρόνο, σειρά μέτρων που έλαβε το Υπουργείο το τελευταίο διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα τον εξοβελισμό της ισπανικής γλώσσας από την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:

-    με τις με αριθμ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 και 115478/Γ2/21.8.2013 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου, καθώς και της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου με αποτέλεσμα την κατάργηση της διδασκαλίας της Ισπανικής Γλώσσας όχι μόνο στα Δημόσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της χώρας, αλλά και στα Ιδιωτικά, που ως γνωστόν, υποχρεούνται να ευθυγραμμίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους με το πρόγραμμα των Δημόσιων Σχολείων.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι:

-    Δεν είχε διοριστεί κανένας μόνιμος καθηγητής ισπανικών (δεν είχε δημιουργηθεί καμία οργανική θέση μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ). Όσοι εργάστηκαν απασχολήθηκαν ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές (πολύ λιγότεροι).

-    Το παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα, ενώ θεωρητικά δινόταν η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέγουν τη γλώσσα που επιθυμούσαν να διδαχθούν στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου μεταξύ της γαλλικής, της γερμανικής, της ιταλικής και της ισπανικής, δικαίωμα που είχαν στερηθεί με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1575 τ.Β΄/71103/Γ2/24-06-2011) που ίσχυσε κατά το σχολικό έτος 2011-2012, ουσιαστικά η δυνατότητα αυτή  δεν ίσχυε όσον αφορά την  ισπανική γλώσσα, δεδομένου ότι σύμφωνα με την αριθμ, 14302/Γ2/09-02-2012 Υπουργική Απόφαση απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας, πέραν του ελάχιστου προβλεπόμενου αριθμού μαθητών που θα την επέλεγαν ως β΄ ξένη γλώσσα, ήταν και η ύπαρξη διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας είτε οργανικά τοποθετημένου στη σχολική μονάδα όπου θα δημιουργηθεί το τμήμα είτε στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ .

-    Η ισπανική δεν είχε ενταχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε αντίθεση με την γαλλική και τη γερμανική, που προσφέρονται ως γλώσσες επιλογής από την Ε' Δημοτικού

-    Τέλος, το Υπουργείο δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας για την αξιοποίηση της Δεύτερης Ειδικότητας, της ανάθεσης δηλαδή τμημάτων ισπανικής γλώσσας σε ήδη διορισμένους - με άλλη ειδικότητα –πτυχιούχους ισπανικής φιλολογίας προκειμένου να συμπληρώνουν το ωράριο διδασκαλίας τους χωρίς περαιτέρω δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, κάτι που θα βοηθούσε στο να μην εξαφανιστούν τα ισπανικά από τη δημόσια εκπαίδευση λόγω μη διαθέσιμων κονδυλίων σε καιρό οικονομικής κρίσης.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•    Θα επαναφερθεί η Ισπανική ως επιλεγόμενη δεύτερη γλώσσα στα γυμνάσια και λύκεια;

•    Στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των ξένων γλωσσών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα θα συμπεριληφθεί  και η  διδασκαλία της Ισπανικής στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) δεδομένου ότι έχει ήδη εκπονηθεί Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Ξένες Γλώσσες μέχρι και στο Λύκειο;

•    Θα αναγνωριστεί δεύτερη ειδικότητα σε εκπαιδευτικούς με οργανική θέση που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να διδάξουν την Ισπανική;

•    Θα συνδεθεί η διδασκαλία και της Ισπανικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας;

•    Θα συσταθεί θέση Συμβούλου για τα Ισπανικά;

•    Θα προχωρήσει το Υπουργείο στις απαραίτητες ενέργειες για προσλήψεις εκπαιδευτικών στον κλάδο της Ισπανικής;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Νάσος Αθανασίου

Τάσος Κουράκης

Τζένη Βαμβακά

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Γιώργος Πάντζας

Έφη Γεωργοπούλου

Θεανώ Φωτίου

Μαρία Κανελοπούλου


 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ