ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/10/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων απολυθέντων υπάλληλων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που προσλήφθηκαν στην Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  Υπουργούς:

–    Οικονομικών

–    Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας


Θέμα: Καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων απολυθέντων υπάλληλων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που προσλήφθηκαν στην Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ


Η μεταβίβαση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ από τον Οκτώβριο του έτους 2013, έχει αφήσει πολλές εκκρεμότητες στις εργασιακές σχέσεις εξαιτίας της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 41403/Β 1563/28.9.2012 «Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154 γ του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων», παραβιάζοντας για άλλη μία φορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως συνέβη και στην περίπτωση της μεταβίβασης της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η διάσπαση έγινε με το “καλό” κομμάτι ενισχυμένο κεφαλαιακά, με σκοπό να επωφεληθεί ο αγοραστής. Τι συνέβη όμως με το “κακό” κομμάτι; Με την οριστική και επίσημη απόφαση για τη διάσπαση του Ταμιευτηρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως κεντρική αρχή, ορίστηκε εκκαθαριστής που ανέλαβε το έργο της εκκαθάρισης, με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών, μέσω της πώλησης-ρευστοποίησης όλων των διαθέσιμων στοιχείων του ενεργητικού που έχουν μεταφερθεί στην “bad bank”. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα δάνεια που θεωρούνται επισφαλή, οι αποζημιώσεις των εργαζομένων που απολύθηκαν, ενώ από την απογραφή ενδέχεται να προκύψουν και άλλα στοιχεία, όπως ομόλογα και ακίνητα.

Όσον αφορά τους εργαζομένους, από τη στιγμή που διασπάστηκε το Τ.Τ. η εταιρεία έπαψε να υφίσταται και οι συμβάσεις εργασίας καταργήθηκαν. Εν συνεχεία, οι εργαζόμενοι απορροφήθηκαν από τη νέα τράπεζα, λαμβάνοντας μόνο το 50% της προβλεπόμενης νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης. Το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί εν καιρώ τω δέοντι και αν και εφόσον ικανοποιηθούν από το διαθέσιμο εν τέλει ενεργητικό πρώτα οι άλλοι πιστωτές, δηλαδή α) ο εκκαθαριστής για τα έξοδά του και β) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τα χρήματα, με τα οποία θα καλύψει το χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που μεταφέρθηκαν στη bad bank.

Επομένως, το υπόλοιπο 50% των αποζημιώσεων προς τους εργαζομένους θα καταβληθεί μόνο αν περισσέψει κεφάλαιο, μετά την ικανοποίηση των ανωτέρω. Είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να ικανοποιηθούν όλοι οι πιστωτές. Κατά συνέπεια, είναι απίθανο οι εργαζόμενοι να λάβουν το υπόλοιπο 50% της νόμιμης αποζημίωσης.

Επειδή οι εργαζόμενοι αυτοί έκτος από την καταπάτηση των βασικών τους εργασιακών δικαιωμάτων, έχουν υποστεί και σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές τους στον νέο εργοδότη,

Επειδή η μνημονιακή πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση στον εργασιακό τομέα έχει επαναφέρει συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα,

Επειδή είναι αναγκαία και επιβλητική η αποκατάσταση του συνόλου του ποσού της αποζημίωσης απολύσεώς τους,


ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προτίθενται να ρυθμίσουν με σχετική Υπουργική Απόφαση το ανωτέρω ζήτημα, ώστε να καταβληθεί προνομιακά και το υπόλοιπο 50% της αποζημιώσεως για όλους τους πρώην εργαζόμενους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στην οποία πρέπει να περιληφθούν ξεκάθαρα και η αναλογία δώρου Χριστουγέννων, το επίδομα ισολογισμού και οι ημέρες αδείας;

2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης του ανωτέρω ερωτήματος είναι διατεθειμένο το Ελληνικό Δημόσιο να αναλάβει αυτό την υποχρέωση να καταβάλει στους πρώην εργαζόμενους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το υπόλοιπο 50% της αποζημιώσεως;

3. Αν όχι, για ποιο λόγο η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ δεν αναγνωρίζεται ως καθολικός διάδοχος της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων αυτών, ώστε να προστεθεί στην προϋπηρεσία τους στη νέα τράπεζα τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου που εργάστηκαν αυτοί στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Τσουκαλάς

Δημήτρης Στρατούλης

Χαρά Καφαντάρη

Φωτεινή Κούβελα
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ