ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/03/2015

Ερώτηση Χρ. Καραγιαννίδη: Σχετικά με την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: Σχετικά με την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων

 

Το μισθολόγιο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο). Στις διατάξεις του άρθρου 15 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι στον υπάλληλο, εκτός του βασικού του μισθού, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 Ευρώ και ότι οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

Στις 24.2.2012 εκδόθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ. 2/16519/0022 (ΦΕΚ Β΄ 465/24.2.2012) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011». Στην πρώτη (Α΄) κατηγορία το επίδομα αυτό ορίστηκε σε 150 Ευρώ και περιλαμβάνει την ειδικότητα (οδηγών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων). Στη βάση της ως άνω Κ.Υ.Α., από 1.5.2012 άρχισε να χορηγείται το ως άνω επίδομα των 150 Ευρώ στους Π.Π.Υ. με την ειδικότητα του οδηγού, εντάσσοντας αυτούς, προφανώς διότι τα πυροσβεστικά οχήματα φέρουν μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, στους οδηγούς φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων. Στη συνέχεια, δυνάμει του με αριθμ. 2/61891/0022/30-8-2012 εγγράφου, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατόπιν ερωτήματος του Α.Π.Σ., αποφάσισε την περικοπή του εν λόγω επιδόματος διότι όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό: «Στην αριθμ. οικ. 2/16519/0022 ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 δεν συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα του πυροσβέστη και ως εκ τούτου οι εν λόγω πυροσβέστες (ΠΠΥ) δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού». Επίσης, το με αριθμό πρωτ. 2/34084/0022 από 10.4.2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ/νση 22η Μισθολογίου) στο οποίο διευκρινίζει ότι : «… οι υπάλληλοι ειδικότητας Οδηγών που απασχολούνται ως οδηγοί λεωφορείων, ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 

Αντίθετα, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι συμβασιούχοι πυροσβέστες που δεν έχουν την ειδικότητα των οδηγών δεν δικαιούνται το ανωτέρω επίδομα, καθόσον δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους, όπως αυτοί καθορίστηκαν με τις προαναφερθείσες αποφάσεις.

Έκτοτε, μολονότι υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από τους συλλογικούς φορείς της συγκεκριμένης κατηγορίας υπηρετούντων, λαμβάνοντας προφορικά και μόνο δεσμεύσεις για την επαναφορά του επιδόματος και παρότι ο ίδιος ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας δήλωσε σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ερωτώντως βουλευτή στη Βουλή των Ελλήνων ότι « Επί του θέματος νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι και οι Πενταετής και οι εποχικοί αυτό το επίδομα το δικαιούνται … Αυτή τη στιγμή κληρονομούμε και καλούμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο οφείλεται σε αστοχία προηγούμενης ρύθμισης … Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να το λύσουμε… Έχετε δίκαιο αν ασκηθούν αγωγές, θα υπάρξει περαιτέρω ζήτημα. Να τα λέμε καθαρά εδώ… », δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια για την επαναφορά του.

            

Το προηγούμενο διάστημα με το άρθρο 67 Ν.4235 δόθηκε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών και συγκεκριμένα από 11-02-2014 έως 11-08-2014 μέσα στην οποία το αρμόδιο Υπουργείο θα έπρεπε να καταρτίσει σχέδιο Κ.Υ.Α για τους φορείς που εποπτεύει και να το καταθέσει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς συνυπογραφή. Ωστόσο 3 ημέρες πριν την λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας ήτοι 08-08-2014, οι Υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με κοινό έγγραφό τους, διέκοψαν την διαδικασία για όλα τα υποψήφια προς ένταξη επαγγέλματα, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη που αναμενόταν να προξενηθεί για την ένταξή τους υπερέβαινε κατά πολύ το ποσό το οποίο είχε αποφασιστεί και προϋπολογιστεί να δαπανηθεί αρχικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος κ.Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί και βάσει ποιού χρονοδιαγράμματος, ώστε να επανέλθει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπηρετούντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και να αρθείο η αδικία που υφίστανται οι οδηγοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που ενώ διαθέτουν την ασφαλιστική κάλυψη των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων δεν λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Χρήστος Καραγιαννίδης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ