ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/06/2015

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Δραστηριότητες και παρεμβάσεις/έργα στην προστατευόμενη περιοχή της λιμνοθάλασσας Καϊάφα



Προς τους κ.κ. υπουργούς: 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Στις 27 Μαΐου 2015 παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα του αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Γ. Γεωργιόπουλου, που αφορούσε:

α. Στις ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις/έργα σε όλη την έκταση του ακινήτου του Καϊάφα, που βρίσκονται σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και εντάσσονται, σύμφωνα με τις δηλώσεις, σε «ένα μάστερ πλαν που χωρίζει την ανάπτυξη του Καϊάφα με έναν τρόπο σπονδυλωτό σε δυο φάσεις» με σκοπό, σε πρώτη φάση, «να καταστεί ο Καϊάφας προσβάσιμος και λειτουργικός». Να σημειωθεί ότι το Master plan είχε ενταχθεί το 2012 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ του τότε υπουργείου Ανάπτυξης.

β. Στη «δέσμευση της περιφερειακής αρχής, αν το υπουργείο δεν θελήσει να εντάξει το έργο αυτό στο δικό του τομεακό πρόγραμμα, εμείς έχουμε αποφασίσει να πάρουμε το έργο, να το εντάξουμε και να το χρηματοδοτήσουμε από το δικό μας πρόγραμμα».

γ. Στην άποψη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -με σκοπό την απεμπλοκή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο, που έχει διακοπεί- ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για τον Κυπαρισσιακό «είναι σε μια περίεργη φάση εξέλιξής του και θεωρούμε πως πρέπει να αποσυνδέσουμε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την τύχη του ΠΔ και αυτό μπορεί να γίνει και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε στενά για να το πετύχουμε».

δ. Στις προγραμματισμένες δραστηριότητες στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Καϊάφα, όπως την τριήμερη αθλητική διοργάνωση θαλάσσιου σκι, με την ονομασία «Καϊάφας BATTLE», η οποία θα λάβει χώρα στα μέσα του Ιουλίου και θα περιλαμβάνει ακόμα και βραδινό αγώνα στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

 

Το καθεστώς προστασίας και χρήσεων γης στην εν λόγω περιοχή (της λιμνοθάλασσας Καϊάφα και του ακινήτου του Καϊάφα) ρυθμίζεται από τα κατωτέρω:

 1. H λιμνοθάλασσα Καϊάφα και η ευρύτερη περιοχή του ακινήτου του Καϊάφα ανήκει στην προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» (GR 2330005) και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή του δικτύου «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρωτήριο Κατάκολο - Κυπαρισσία» (GR 2330008), με τις σχετικές δεσμεύσεις που προκύπτουν για την προστασία και διαχείριση αυτών, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 2. Η περιοχή του ακινήτου του Καϊάφα υπάγεται σε καθεστώς προστασίας για τις ιαματικές πηγές, ως αρχαιολογικός χώρος και ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Ν.4844/1930 «Περί διατάξεων αφορουσών την εκμετάλλευσιν των ιαματικών πηγών», Ν.4086/1960 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί Ιαματικών Πηγών», Β.Δ.190/6-3-1962 «Περί κατατάξεως των νομίμως ανακεκηρυγμένων Ιαματικών Πηγών», Πράξη 119/16-12-1969 του Υπ. Συμβουλίου (ΦΕΚ 281/Α/24-12-1969) «Περί επεκτάσεως προστατευτικής περιοχής Ι.Π. Καϊάφα», Ν.3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις», Υ.Α. 2-2-1981 (ΦΕΚ 112/Β/24-2-1981) «Περί κηρύξεως της περιοχής Καϊάφα Νομού Ηλείας ως αρχαιολογικού Χώρου και Τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», Υ.Α. 8-10-1991 (ΦΕΚ 899/Β/5-11-1991) «Συμπλήρωση κήρυξης περιοχής Καϊάφα Ν. Ηλείας ως αρχαιολογικού χώρου».
 3. Η λιμνοθάλασσα Καϊάφα έχει καθοριστεί ως μεταβατικό υδατικό σύστημα και ανήκει στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου.
 4. Η περιοχή του ακινήτου του Καϊάφα (συμπεριλαμβανόμενης της λιμνοθάλασσας Καϊάφα) εμπίπτει σε περιοχή Β, ειδικότερα σε υποπεριοχή Β2, του από 3-9-1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 1161/Δ/20-9-1993), που αναφέρεται στον Καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) για την παραλιακή περιοχή του Νομού Ηλείας. Στις περιοχές με στοιχείο Β περιλαμβάνονται περιοχές τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους βιοτόπων, αρχαιολογικών - ιστορικών τόπων, μνημείων, φυσικών σχηματισμών τμημάτων ή μεμονωμένων στοιχείων (ακτές, σπηλιές, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, συστάδες δέντρων, χείμαρροι, πηγές, υδατοπτώσεις κ.λπ.). Οι επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από το ΠΔ της ΖΟΕ Ηλείας για την περιοχή Β2, είναι: «Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των ιαματικών λουτρών Καϊάφα, μετά από μελέτη που εγκρίνεται από τη αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ». Επιπλέον, «Στην παραλία των παραπάνω περιοχών Β1, Β2, Β3 και Β4 επιτρέπονται επίσης διαμορφώσεις - λυόμενες κατασκευές για την εξυπηρέτηση των λουομένων (στέγαστρα, σκιάδια, αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες, πάγκοι, ελαφρές, καμπίνες αποδυτηρίων, ελαφρές καμπίνες αποθήκευσης, παιδότοποι, γήπεδα άθλησης), μετά από μελέτες που εγκρίνονται από την Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης περιοχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις εφόσον έχουν μόνιμο χαρακτήρα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 μ.». Τέλος, «Δάση και δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στην περιοχή της ΖΟΕ διατηρούνται στην φυσική τους κατάσταση και εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 998/79 (Α΄289). Στις δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιοχές Β1, Β2, Β3 και Β4, δεν επιτρέπονται παρά μόνο οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 19 του Ν. 1577/1985 <Γ.Ο.Κ.>».
 5. Για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ευρύτερης περιοχής, μέσα στις οποίες εντάσσεται και η περιοχή του ακινήτου του Καϊάφα (συμπεριλαμβανόμενης της λιμνοθάλασσας Καϊάφα), έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και σχετικό σχέδιο ΠΔ, με το οποίο ορίζονται διαφορετικές ζώνες προστασίας και καθορίζονται οι χρήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί για την εγκατάσταση έργων και την άσκηση δραστηριοτήτων σε αυτές. Με πρόσφατη απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας (Π.Ε. ΣτΕ 32/2015), το σχέδιο ΠΔ κρίθηκε «προεχόντως, μη νόμιμο για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας». Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι επιβάλλεται η τάχιστη υποβολή προς επεξεργασία στο ΣτΕ νέου σχεδίου ΠΔ για την περιοχή, αφού ληφθούν υπόψη και οι διατυπούμενες στο πρακτικό παρατηρήσεις, που αφορούν την ουσία του σχεδίου ΠΔ, όσον αφορά τον χαρακτηρισμό του βαθμού προστασίας και τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην προστατευόμενη περιοχή.

 

Έπειτα από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, και με ιδιαίτερη επισήμανση ότι αφορούν:

- Περιοχή με πολλαπλές νομικές δεσμεύσεις, τόσο από άποψη προστασίας και διαχείρισης των σημαντικών τύπων των οικοτόπων, των ειδών και των φυσικών πόρων της, όσο και από άποψη διατήρησης της ποικιλομορφίας του τοπίου, της φυσιογνωμίας, της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής κληρονομίας της, και

- Με δεδομένο ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή καθορίζονται από τις ρυθμίσεις του ΠΔ της ΖΟΕ Ηλείας

 

Ερωτώνται οι υπουργοί:

 1. Με βάση ποιες ρυθμίσεις χρήσεων γης της περιοχής (λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες χρήσεις γης του ΠΔ της ΖΟΕ Ηλείας) έχει σχεδιαστεί και έχει ολοκληρωθεί το Γενικό Σχέδιο Ρύθμισης (Master plan) για το ακίνητο διαχείρισης της ΕΤΑΔ στον Καϊάφα;
 2. Γιατί προχωρά η υλοποίηση του Master plan, με την ένταξη-χρηματοδότηση πράξεων για έργα/δραστηριότητες, από τη στιγμή που δεν προκύπτει ότι είναι συμβατά με τις ισχύουσες χρήσεις γης της ιδιαίτερης, πολυποίκιλης και ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής;
 3. Πώς θα διασφαλιστεί το σύννομο των εντάξεων-χρηματοδοτήσεων των σχετικών έργων, χωρίς τον έλεγχο των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική «δέσμευση της περιφερειακής αρχής» για ένταξη τού έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας; Πώς θα διασφαλιστεί η μη απώλεια των χρηματοδοτήσεων ή, αντίθετα, η δημιουργία ασφυκτικών τετελεσμένων για την υλοποίηση έργων, όταν αυτά σχεδιάζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι χρήσεις γης;
 4. Πώς, εάν και βάσει ποιων ρυθμίσεων επιτρέπεται η άσκηση μηχανοκίνητων αθλητικών δραστηριοτήτων (θαλάσσιο σκι και η σχετική τριήμερη αθλητική διοργάνωση που θα λάβει χώρα στα μέσα Ιουλίου) στη λιμνοθάλασσα Καϊάφα, με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις; Έχει δοθεί, και εάν ναι, από ποιον αρμόδιο φορέα διοίκησης/διαχείρισης, η άδεια για τη λειτουργία εγκαταστάσεων θαλάσσιου σκι, καθώς και για την τριήμερη αθλητική διοργάνωση;
 5. Έχουν εξετασθεί - αξιολογηθεί οι επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων (η μόνιμη λειτουργία εγκαταστάσεων θαλάσσιου σκι και η σχετική τριήμερη αθλητική διοργάνωση με το βραδινό αγώνα) στο προστατευταίο αντικείμενο;
 6. Με ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς προτίθεται η Πολιτεία να διαφυλάξει την προστατευόμενη περιοχή από αυθαιρεσίες και τετελεσμένα;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χατζηλάμπρου Βασίλης

Αναγνωστοπούλου Aθανασία (Σία)

Διώτη Ηρώ

Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Πετράκος Θανάσης

Ψαρρέα Ελένη



Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ