ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/07/2015

Απάντηση Μοσκοβισί στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη για τις πολιτικές καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση«Έως το τέλος του καλοκαιριού, η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης για τη δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και για την επανέναρξη της διαδικασίας για τη θέσπιση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών»

 

Μέχρι το τέλος καλοκαιριού θα υποβάλει η Κομισιόν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέο σχέδιο δράσης για την «ανανεωμένη προσέγγιση για δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, υπό το πρίσμα των παγκόσμιων εξελίξεων» και για την επανέναρξη της «διαδικασίας για τη θέσπιση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών», σύμφωνα με απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών, Νομισματικών και Φορολογικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του αναφερόταν στο φορολογικό σκάνδαλο των SwissLeaks, το οποίο αφορούσε τις τραπεζικές υπηρεσίες που παρείχε η HSBC σε πελάτες της, «εκμεταλλευόμενη το φορολογικό και τραπεζικό καθεστώς της Ελβετίας, ούτως ώστε οι τελευταίοι να φοροδιαφεύγουν, νόμιμα ή/και παράνομα» και σημείωνε ότι «οι μεγάλες εταιρείες της ΕΕ συστηματικά φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν, κάνοντας χρήση περίπλοκων φορολογικών και τραπεζικών κανόνων».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού υπογράμμιζε ότι «τόσο η Ελλάδα, που σε ύψος συνολικών καταθέσεων στη λίστα Φαλσιανί βρίσκεται στην 28η θέση με 2.5 δισ. δολάρια, όσο και οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, αντιμετωπίζουν έντονες δημοσιονομικές πιέσεις, αλλά και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, λόγω της εφαρμογής άδικων και σκληρών πολιτικών λιτότητας», ρωτούσε την Κομισιόν εάν «σκοπεύει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για τον συντονισμό των κρατών μελών στην αξιοποίηση όλων των “φορολογικών λιστών” και στη διαλεύκανση των υποθέσεων επιχειρηματικής φορολογικής απάτης, με άμεσο στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών».

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί καταγράφει τις πρωτοβουλίες οικονομικού συντονισμού που έχει αναλάβει η Κομισιόν, αναφορικά με την πάταξη της φοροδιαφυγής, αναφέροντας ότι «η Επιτροπή καταπολεμά ενεργά τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, φαινόμενο το οποίο απαιτεί προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο», καθώς επίσης ότι «ο συντονισμός οικονομικών πολιτικών αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει τις πολιτικές δημοσιονομικής και διαρθρωτικής μεταρρύθμισης κάθε κράτους μέλους, παρέχει συστάσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, μεταξύ άλλων και στον φορολογικό τομέα. Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού».

Καταλήγοντας στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί, ενημερώνει τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι «κατά το τρέχον έτος η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση, βάσει στοιχείων της πλατφόρμας για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των δύο συστάσεων» και ότι «πριν από το καλοκαίρι η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης, στο οποίο θα καθορίζεται ανανεωμένη προσέγγιση για δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά υπό το πρίσμα των παγκόσμιων εξελίξεων και της επανέναρξης της διαδικασίας για τη θέσπιση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002088/2015προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Σκάνδαλο SwissLeaks 

Σύμφωνα με έρευνες της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (λίστα Φαλσιανί) η HSBC παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες σε πελάτες της, εκμεταλλευόμενη το φορολογικό και τραπεζικό καθεστώς της Ελβετίας, ούτως ώστε οι τελευταίοι να φοροδιαφεύγουν, νόμιμα ή/και παράνομα. Οι έρευνες αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από φορολογικά και τραπεζικά σκάνδαλα, σύμφωνα με τα οποία οι πλούσιοι πολίτες και οι μεγάλες εταιρείες της ΕΕ συστηματικά φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν, κάνοντας χρήση περίπλοκων φορολογικών και τραπεζικών κανόνων. Με δεδομένο ότι, τόσο η Ελλάδα, που σε ύψος συνολικών καταθέσεων στη λίστα Φαλσιανί βρίσκεται στην 28η θέση με 2.5 δισ. δολάρια, όσο και οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, αντιμετωπίζουν έντονες δημοσιονομικές πιέσεις, αλλά και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, λόγω της εφαρμογής άδικων και σκληρών πολιτικών λιτότητας, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται ο «συντονισμός των οικονομικών πολιτικών», η «αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών» και ο «σεβασμός στους κανόνες» στην ΕΕ, όταν επιτρέπεται, εκ των πραγμάτων, η συστηματική φοροδιαφυγή επιχειρήσεων και ιδιωτών;
  1. Σκοπεύει, επιτέλους, η Επιτροπή να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για τον συντονισμό των κρατών μελών στην αξιοποίηση όλων των «φορολογικών λιστών» και στη διαλεύκανση των υποθέσεων επιχειρηματικής φορολογικής απάτης, με άμεσο στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών;

E-002088/2015

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

(13.7.2015)

Η Επιτροπή καταπολεμά ενεργά τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, φαινόμενο το οποίο απαιτεί προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο. Ο συντονισμός οικονομικών πολιτικών αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει τις πολιτικές δημοσιονομικής και διαρθρωτικής μεταρρύθμισης κάθε κράτους μέλους, παρέχει συστάσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, μεταξύ άλλων και στον φορολογικό τομέα. Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού: το σχέδιο δράσης του 2012 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και οι δύο συστάσεις όσον αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα.

Κατά το τρέχον έτος η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση, βάσει στοιχείων της πλατφόρμας, για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των δύο συστάσεων. Επιπλέον, η καταπολέμηση του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού πραγματοποιείται τόσο εντός της ΕΕ, μέσω του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, όσο και σε ευρύ διεθνές επίπεδο, με την προώθηση προς τρίτες χώρες των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα (διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός). Εξάλλου, στις 18 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας, ιδίως μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες. Πριν από το καλοκαίρι, η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης, στο οποίο θα καθορίζεται ανανεωμένη προσέγγιση για δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά υπό το πρίσμα των παγκόσμιων εξελίξεων και της επανέναρξης της διαδικασίας για τη θέσπιση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών.

Το Γραφείο Τύπου

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ