ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/07/2015

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θανάση Πετράκου για την νομοθέτηση της υποχρεωτικής αναγραφής στα τιμολόγια όλων των εκπτώσεων και των παροχών των προμηθευτών προς τα super markets για να μειωθούν οι τιμέςΣυζητήθηκε χθες 27/7/2015 η Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος, με αριθμό 356/16-6-2015 και θέμα «Tην υποχρεωτική αναγραφή στα τιμολόγια των εκπτώσεων και άλλων πιθανών παροχών των προμηθευτών προς τα super markets». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συζήτησης.

http://youtu.be/ba1RCOHVwxU

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, όπως γνωρίζει κι όλος ο ελληνικός λαός ότι τα προϊόντα στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά από τα ίδια προϊόντα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Και αναρωτιέται ο κόσμος γιατί αυτή η μεγάλη ακρίβεια, όταν μάλιστα η ακρίβεια σήμερα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, με δεδομένο ότι εδώ και πέντε χρόνια έχει μειωθεί δραματικά η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού, με συνέπεια να μην μπορεί να προμηθευτεί τα προϊόντα τα οποία μπορούσε να προμηθευτεί πριν από κάποια χρόνια. Για την κατάσταση αυτή οι μεν βιομήχανοι δείχνουν τα super market και οι εμπορικές επιχειρήσεις δείχνουν τους βιομήχανους.

Κατά την γνώμη μου, μετά από μια σοβαρή έρευνα που έκανα εδώ και αρκετό καιρό και όπως διαπιστώνω, το πρόβλημα βρίσκεται στο υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους προμηθευτές και τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου, το οποίο είναι αδιαφανές και καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα, παρότι πάρα πολλοί Υπουργοί το είχαν εξαγγείλει, δεν τόλμησαν να το αλλάξουν.

Η αδιαφάνεια συνίσταται στο γεγονός ότι δεν αναγράφονται στα τιμολόγια οι εκπτώσεις που κάνουν οι προμηθευτές στις αλυσίδες λιανικού εμπορίου και ειδικά στα super markets. Παρόλο που στις συμβάσεις που έχουν συνάψει οι δύο πλευρές αναφέρονται οι παροχές, δηλαδή οι εκπτώσεις, που δεσμεύονται να κάνουν οι προμηθευτές, αυτές δεν εμφανίζονται στα τιμολόγια.

Οι παροχές αυτές δεν φαίνονται στα τιμολόγια διότι γίνονται πρώτον, με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για προνομιακή προβολή και προώθηση των προϊόντων, δηλαδή τοποθέτηση στο ράφι, πλήθος κωδικών και νέοι κωδικοί δεύτερον, με πιστωτικά σημειώματα τρίτον, με επιπλέον δωρεάν ποσότητες προϊόντων και με άλλους τρόπους. Πρόκειται ουσιαστικά για δώρα που κάνουν οι επιχειρήσεις παραγωγής στα καταστήματα βάσει της συμφωνίας ή για καλύτερη θέση των προϊόντων στο ράφι. Αυτά τα δώρα δεν φαίνονται πουθενά. Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας ότι στα είδη διατροφής, παραδείγματος χάρη, οι εκπτώσεις αυτές ξεκινούν από 15% περίπου μέχρι 30%. Αντίστοιχα είναι και στα υπόλοιπα βασικά προϊόντα.

Τα ερωτήματα, λοιπόν, που τίθενται, κύριε Υπουργέ, είναι τα εξής:

Πρώτον, προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, που θα θεωρεί παράνομες όλες τις παροχές που δεν αναγράφονται στα τιμολόγια που περιγράφονται στις συμβάσεις μεταξύ προμηθευτών και super markets;

Και δεύτερον, θα νομοθετήσει το Υπουργείο την υποχρεωτική αναγραφή στα τιμολόγια των εκπτώσεων και άλλων πιθανών παροχών των προμηθευτών προς τα super markets;

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού): Ο κ. Πετράκος θίγει ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά την κατά γενική ομολογία παρουσία αυξημένων τιμών σε πολλά είδη του super market, σε σχέση και σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα αίτια είναι πολλά. Ένα από τα πιθανά αίτια, πάντως, αφορά τον τρόπο τιμολόγησης και τους κανόνες που διέπουν την εμπορία και τη διακίνηση των αγαθών αυτών.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με σαφήνεια προσδιορίζει την αποτύπωση των τιμών στα εκδιδόμενα τιμολόγια με απόλυτα ευκρινή τα στοιχεία μιας σειράς από παραγόντων: την ποσότητα, την αξία, την ποιότητα, την προέλευση, την επωνυμία του είδους και άλλες διατάξεις κι επιπρόσθετα δε, και τη χώρα προέλευσης, αν πρόκειται για χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, ο νόμος είναι απόλυτα σαφής ότι οι χορηγούμενες εκπτώσεις επί του τιμολογίου, ποσοστιαίες ή χρηματικές ή σε είδος, καθώς και η αποτίμηση των προωθητικών ενεργειών θα πρέπει να εμφανίζονται πάνω στα εκδιδόμενα τιμολόγια πώλησης, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προκύπτει η τελική πραγματική τιμή πώλησης κάθε προϊόντος ή εμπορεύματος.

Συνεπώς, στο ένα σκέλος ο νόμος είναι σαφής. Όλες οι εκπτώσεις και οι προωθητικές ενέργειες που περιλαμβάνονται σε μια συναλλαγή, πρέπει να αποτυπώνονται πάνω στο τιμολόγιο.

Υπάρχει, όμως, μία δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά τις ειδικότερες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών τους για τη χορήγηση πρόσθετων οικονομικών παροχών, πέραν των εκπτώσεων που τους χορηγούν με βάση αυτά που είπα προηγουμένως. Αυτές οι παροχές είναι εμπορικές συμφωνίες που έχουν σχέση με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πωλήσεων κατά οριζόμενα χρονικά διαστήματα –τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια- την προβολή συγκεκριμένων ειδών, κοκ.

Αποτιμώνται, λοιπόν, από τη φύση που έχει αυτή η συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία μετά την έκδοση των τιμολογίων πώλησης και χορηγούνται με την έκδοση των περίφημων «πιστωτικών σημειωμάτων» με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Εδώ, ο νόμος και το νομικό πλαίσιο εγείρει δύο θέματα. Το πρώτο θέμα που εγείρεται είναι ότι υπάρχει έλεγχος αυτής της διαδικασίας, δηλαδή αν εφαρμόζεται επακριβώς ο νόμος, η διάκριση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες και δεν γίνεται κατάχρηση της μίας κατηγορίας σε βάρος της άλλης. Το δεύτερο θέμα που εγείρεται είναι αν είναι αρκετά σαφής ο νόμος που αφορά τις ειδικότερες εμπορικές συμφωνίες.

Υπενθυμίζω ότι πριν από το 2013 αυτές οι συμφωνίες στέλνονταν στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Γενικού Γραμματέα. Επίσης, ο προμηθευτής ήταν υποχρεωμένος εντός τριών ημερών να αποστείλει τη συμφωνία στον λιανέμπορο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να υπάρχει μία δυνατότητα διασταύρωσης αυτών των στοιχείων.

Σκοπός μας είναι να δούμε συνολικά αυτό το ζήτημα και στο σκέλος του ελέγχου και στο σκέλος της αποσαφήνισης του νομικού πλαισίου αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία. Επαναλαμβάνω ότι εκεί μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει νομικό κενό. Πρέπει να κάνουμε παρέμβαση, βελτιώνοντας όντως το σύστημα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το τι ανήκει στην πρώτη κατηγορία και τι ανήκει στη δεύτερη. Ταυτόχρονα, πρέπει να προστατεύσουμε την αποτύπωση της πραγματικής τελικής τιμής στο τιμολόγιο από πιθανή καταχρηστική λειτουργία των εμπορικών συμφωνιών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Πετράκο, ορίστε, έχετε το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε και καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία σήμερα, μετά μάλιστα την ψήφιση της πρώτης δέσμης των μνημονιακών μέτρων της νέας συμφωνίας, η οποία θα αυξήσει λόγω του ΦΠΑ πάρα πολλά προϊόντα.

Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσετε σε μία αυστηρή νομοθέτηση, αλλά και σε έλεγχο, όπως είπατε, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σημερινή συγκυρία η Κυβέρνηση να δείξει την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα, έτσι ώστε οι Έλληνες πολίτες να δουν να μειώνονται οι τελικές τιμές στο σούπερ μάρκετ.

Πρώτον, πρέπει να σας πω –φυσικά, το γνωρίζετε- ότι στα παραπάνω ποσοστά που αναφέραμε προηγουμένως, πρέπει να προσθέσουμε και έξτρα παροχές. Δηλαδή, για παράδειγμα οι μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες προχωρούν σε έξτρα παροχές αν έχουν μεγάλο τζίρο, κλπ.

Δεύτερον, είναι γνωστό –και πιστεύω ότι μπορείτε να το δείτε από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου- ότι υπάρχει συγκεκριμένη εταιρεία ζαχαρωδών προϊόντων, η οποία σταμάτησε αυτήν την πρακτική των παροχών πριν από λίγο καιρό και μειώθηκαν οι τιμές των προϊόντων της συγκεκριμένης εταιρείας κατά 30%-60%. Το αποτέλεσμα θα είναι να αναγκαστούν τα σούπερ μάρκετ να υπολογίζουν το κέρδος τους από χαμηλότερη βάση και θα μειωθούν οι τιμές στο ράφι κατά 20%-30%.

Αν εφαρμοστεί, λοιπόν, η υποχρεωτική αναγραφή, δεν πρόκειται να μειωθούν οι πωλήσεις. Αντίθετα, θα αυξηθούν, διότι θα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να μπορεί να πάρει περισσότερα προϊόντα.

Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πέρυσι -και για να είμαι ακριβής, πριν από ενάμιση χρόνο- ο τότε Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας και ο τότε Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Σκορδάς, είχαν υποσχεθεί ότι θα νομοθετούσαν διατάξεις, έτσι ώστε να κλείσει αυτή η ιστορία, που όμως ποτέ δεν έγιναν.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αποτελεσματικά, πρώτον, θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτική αναγραφή στα τιμολόγια των κάθε είδους προμηθειών που λαμβάνουν τα σούπερ μάρκετ από τις μεγάλες βιομηχανίες, είτε αυτές λέγονται ποσοστά επί των πωλήσεων, είτε λέγονται προσφορές, είτε όπως αλλιώς λέγονται, για να φαίνονται οι πραγματικές τιμές στις οποίες αγοράζουν τα προϊόντα.

Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει ειδική φορολόγηση των προμηθειών αυτών στη βιομηχανία, καθώς αυτές δεν είναι τίποτε άλλο παρά από υπερκοστολογήσεις σε συνδυασμό με την πρώτη πρόταση που είπα πριν.

Και τρίτον, θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος της νομιμότητας των προμηθειών αυτών συνδυαστικά με τις δύο προηγούμενες προτάσεις και πάνω απ’ όλα, φυσικά, όπως είπατε και εσείς, έλεγχος για την εφαρμογή και των υφιστάμενων νόμων και αυτών που πρέπει να φέρετε και να νομοθετήσετε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Υπουργέ, σας δίνω το λόγο για τη δευτερολογία και αν έχετε ενημέρωση, να μας πείτε πόσοι προμηθευτές έστειλαν τα στοιχεία που τους ζήτησε η Γενική Γραμματεία σας εντός τριών ημερών. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι, γιατί είναι σε συνάρτηση με αυτά που είπε ο κ. Πετράκος, δηλαδή.

Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού): Δεν έχω τα αναλυτικά στοιχεία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Εντάξει. Είπα αν τα είχατε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού): Φαντάζεστε και φαντάζομαι ότι υπάρχει μία εμφανής αρρυθμία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Και εκτίμηση στο πρόσωπό σας. Το λέω έτσι από περιέργεια, για να δούμε πόσο οι Έλληνες ανταποκρινόμαστε, δηλαδή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού): Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και να δεσμευθούμε για τρία πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Πρώτον, πρέπει να ενισχύσουμε το νομοθετικό πλαίσιο μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, δεύτερον, ως προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία της αγοράς και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρέπει να ενισχυθούν και να επιταχυνθούν οι ελεγκτικές διαδικασίες και, τρίτον, πρέπει να εγείρουμε ίσως με καλύτερο τρόπο από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν τη λειτουργία των καταναλωτικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε συναφή ζητήματα και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν υπέρτατο σύμμαχο σε μια διαδικασία αποκατάστασης της διαφάνειας και συγκράτησης των τιμών.

Σας ευχαριστώ.

Το Γραφείο ΤύπουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ