ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/07/2015

Απάντηση του Επιτρόπου Μοσκοβισί στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη για τη Συμφωνία Ελβετίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης  • «Η νέα συμφωνία θέτει τέρμα στο τραπεζικό απόρρητο στην Ελβετία για τους κατοίκους της ΕΕ».
  • Από το 2018 προβλέπεται αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε ελβετικές τράπεζες.
  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας Ειδικού Μηχανισμού Ανταλλαγής Πληροφοριών για παρελθόντα έτη.

Την άρση του τραπεζικού απορρήτου της Ελβετίας για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της αυτόματης ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών από το 2018, προβλέπει η Συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρμόδιες αρχές της Ελβετίας, στις 27 Μαΐου 2015. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών, Νομισματικών και Φορολογικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε το θέμα της φορολογικής συμφωνίας που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελβετία, με αντικείμενο την «αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους Ευρωπαίους καταθέτες σε ελβετικές τράπεζες», η οποία θα αντικαθιστούσε τη «διμερή συμφωνία για τη Φορολόγηση Καταθέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, που ισχύει από το 2005» και ζητούσε από την Κομισιόν να πληροφορηθεί εάν «υπάρχει η δυνατότητα, με βάση την υπό έγκριση Συμφωνία ΕΕ - Ελβετίας, για παροχή φορολογικών και τραπεζικών πληροφοριών Ευρωπαίων πολιτών για παρελθόντα έτη, στα πρότυπα των ρυθμίσεων της αντίστοιχης συμφωνίας ΗΠΑ-Ελβετίας», καθώς επίσης εάν «σκοπεύει να προτείνει στο Συμβούλιο ένα σχέδιο για τον συστηματικό έλεγχο των φαινομένων φοροδιαφυγής Ευρωπαίων πολιτών, μέσω του τραπεζικού απορρήτου των ελβετικών τραπεζών».

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί, αφού ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή ότι «η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν στις 27 Μαΐου 2015 μια συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών- αφού πρώτα θεσπίσουν τα σχετικά νομικά τους πλαίσια- που αφορούν ολόκληρο το φάσμα χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε ετήσια βάση από το 2018 (η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά το 2017)», τονίζει ότι «η νέα συμφωνία θέτει τέρμα στο τραπεζικό απόρρητο στην Ελβετία για τους κατοίκους της ΕΕ» και απαντώντας για τις δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών παρελθόντων ετών, αναφέρει ότι «Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την ανταλλαγή των πληροφοριών κατόπιν σχετικού αιτήματος. Όσον αφορά τις φορολογικές πληροφορίες για προηγούμενα φορολογικά έτη, εάν δεν ισχύσει ο νέος μηχανισμός, τα κράτη μέλη μπορούν να βασιστούν στο άρθρο 10 της συμφωνίας του 2004 για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας ή στις διμερείς τους φορολογικές συμφωνίες με την Ελβετία».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογραμμίζει ότι «η νέα συμφωνία θα έχει σαφή προληπτικό χαρακτήρα, καθώς θα ενθαρρύνει τους έντιμους φορολογούμενους να δηλώνουν το εισόδημά τους και θα παρέχει χρήσιμες ενδείξεις στις φορολογικές διοικήσεις για ειδικούς ελέγχους, καθώς και λογιστικούς ελέγχους των φορολογούμενων με βάση την ανάλυση των κινδύνων» και σημειώνει ότι «η Επιτροπή παρέχει ήδη βοήθεια για την πρακτική εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να διασφαλισθεί η ανταλλαγή υψηλής ποιότητας στοιχείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών με στόχο την αποτελεσματική τους χρήση».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007234/2015 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Φορολογική συμφωνία ΕΕ και Ελβετίας.

Πρόσφατα, Ελβετία και Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθαν σε συμφωνία με αντικείμενο την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους Ευρωπαίους καταθέτες σε ελβετικές τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα συμφωνία, από το 2018, οι ελβετικές αρχές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις καταθέσεις Ευρωπαίων πολιτών, διαδικασία που θα αντικαταστήσει τη διμερή συμφωνία για τη Φορολόγηση Καταθέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, που ισχύει από το 2005. Σε αντίθεση, όμως, με την πρακτική που ακολουθεί η ΕΕ, οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει μια εντελώς διαφορετική πολιτική ενάντια στο τραπεζικό απόρρητο των ελβετικών τραπεζών, που συνδυάζει τόσο την απαίτηση για αποστολή φορολογικών και τραπεζικών πληροφοριών Αμερικανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων παρελθόντων ετών, όσο και την επιβολή υψηλών προστίμων στις ελβετικές τράπεζες, που αποδεικνύεται ότι διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή. Eρωτάται η Επιτροπή:

  1. Υπάρχει η δυνατότητα, με βάση την υπό έγκριση Συμφωνία ΕΕ - Ελβετίας, για παροχή φορολογικών και τραπεζικών πληροφοριών Ευρωπαίων πολιτών για παρελθόντα έτη, στα πρότυπα των ρυθμίσεων της αντίστοιχης συμφωνίας ΗΠΑ-Ελβετίας;
  1. Εάν όχι, για ποιο λόγο οι ευρωπαϊκές αρχές δεν συμπεριέλαβαν τέτοιου είδους ρυθμίσεις;
  1. Σκοπεύει να προτείνει στο Συμβούλιο ένα σχέδιο για τον συστηματικό έλεγχο των φαινομένων φοροδιαφυγής Ευρωπαίων πολιτών, μέσω του τραπεζικού απορρήτου των ελβετικών τραπεζών;

 

E-007234/2015

Απάντηση του κ Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

(1.7.2015)  

Η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν στις 27 Μαΐου 2015 μια συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών -αφού πρώτα θεσπίσουν τα σχετικά νομικά τους πλαίσια- που αφορούν ολόκληρο το φάσμα χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε ετήσια βάση από το 2018 (η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά το 2017). Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την ανταλλαγή των πληροφοριών κατόπιν σχετικού αιτήματος. Όσον αφορά τις φορολογικές πληροφορίες για προηγούμενα φορολογικά έτη, εάν δεν ισχύσει ο νέος μηχανισμός, τα κράτη μέλη μπορούν να βασιστούν στο άρθρο 10 της συμφωνίας του 2004 για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας ή στις διμερείς τους φορολογικές συμφωνίες με την Ελβετία.

Η νέα συμφωνία θα έχει σαφή προληπτικό χαρακτήρα, καθώς θα ενθαρρύνει τους έντιμους φορολογούμενους να δηλώνουν το εισόδημά τους και θα παρέχει χρήσιμες ενδείξεις στις φορολογικές διοικήσεις για ειδικούς ελέγχους, καθώς και λογιστικούς ελέγχους των φορολογούμενων με βάση την ανάλυση των κινδύνων. Η Επιτροπή παρέχει ήδη βοήθεια για την πρακτική εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να διασφαλισθεί η ανταλλαγή υψηλής ποιότητας στοιχείων μεταξύ των αρμόδιων αρχών με στόχο την αποτελεσματική τους χρήση. Η νέα συμφωνία θέτει τέρμα στο τραπεζικό απόρρητο στην Ελβετία για τους κατοίκους της ΕΕ. Όπως και στην περίπτωση της συμφωνίας του 2004 για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων, η Επιτροπή θα μεριμνά για τη σωστή λειτουργία της νέας συμφωνίας και θα παρακολουθεί τα αποτελέσματά τους με βάση τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών.

 

 

Το Γραφείο ΤύπουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ