ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/08/2015

Κ. Χρυσόγονος: Κανένα μέτρο δεν έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής των μεγάλων εταιριώνΑπάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτησή τουπου συνυπογράφουν 12 ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη υιοθέτησης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής των μεγάλων εταιριών πλην όμως καθυστερεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την πάταξη του φαινομένου, όπως αποδεικνύεται από την απάντησή της στην ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου που συνυπέγραψαν δώδεκα Ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Σοφία Σακοράφα, ο Στέλιος Κούλογλου και ο Pablo Iglesias. Ο κ. Μοσκοβισί αρνείται ακόμη και να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου και αρνείται σε γενικόλογες διακηρύξεις για «σχέδια δράσης» και «προτάσεις».

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL) και Hugues Bayet (S&D)

 

Η εξέταση των οικονομικών δεδομένων των εταιριών που συμμετέχουν στον παγκόσμιο χρηματιστηριακό δείκτη Morgan Stanley Capital International έδειξε ότι1 οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρίες στις ανεπτυγμένες οικονομίες αποφεύγουν να καταβάλλουν τουλάχιστον 82 δισεκατομμύρια δολάρια US σε φόρους κάθε έτος. Μεταξύ των κρατών όπου οι εταιρίες αποφεύγουν περισσότερο τη φορολόγηση περιλαμβάνονται η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Στις εταιρίες οι οποίες ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές, συμπεριλαμβάνονται και κάποιες οι οποίες επίσης συμμετείχαν στην περιβόητη υπόθεση «LuxLeaks»-

Τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης επισημαίνουν την μεγάλη ανάγκη υιοθέτησης ενός σταθερού και αποτελεσματικού πλαισίου για φορολογική διαφάνεια και προστασία κατά της φοροαποφυγής από εταιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη στις παρούσες περιστάσεις οικονομικής κρίσεως και λιτότητας που επιβάλλονται στους λαούς της Ευρώπης.

Τον Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή αναγνώρισε την ανάγκη να αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα του φορολογικού ανταγωνισμού και της φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας, προτείνοντας την έγκριση νομοθετικών πράξεων από το Συμβούλιο2.

Η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των προτεινόμενων πράξεων;

2. Επαρκούν οι εν λόγω προτάσεις για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων;

3 Για ποιό λόγο ο ρόλος του Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη, δεν έχει ληφθεί υπόψη στο εν λόγω ζήτημα, το οποίο αφορά άμεσα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (17.8.2015)

Η Επιτροπή συμφωνεί ως προς την ανάγκη υιοθέτησης, από την ΕΕ, μιας κοινής ενωσιακής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής από ορισμένες εταιρείες. Όπως ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση των επιπτώσεων των στρατηγικών φοροδιαφυγής. Εξάλλου, είναι αναγκαία η αύξηση της σαφήνειας και αποδοτικότητας των συστημάτων φορολογίας των εταιρειών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα τελευταία προάγουν όντως την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ΕΕ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε, τον Ιούλιο του 2014, ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί μία από τις δέκα κύριες προτεραιότητες της παρούσας Επιτροπής.

Επί των συγκεκριμένων ερωτήσεων του κ. βουλευτή:

1. Πρόταση σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax rulings» εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου. Συμφωνία σχετικά με την πρόταση αυτή αναμένεται να επιτευχθεί στο Συμβούλιο πριν από το τέλος του έτους.

Εξάλλου, στις 17 Ιουνίου, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο δράσης για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τη φορολογία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ3. Στο σχέδιο δράσης υπογραμμίζεται μια σειρά από δράσεις για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και καθορίζεται χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται πότε αναμένεται η εφαρμογή κάθε δράσης.

2. Με την ευόδωση των πρωτοβουλιών αυτών, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα βελτιώσουν σημαντικά την οικεία ικανότητα καταπολέμησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της φοροαποφυγής από εταιρείες. Η ύπαρξη διαφάνειας αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα εξασφάλισης της ικανότητας των κρατών μελών να έχουν, όντως, πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να αντιμετωπίζουν καταλλήλως τα συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που υιοθετούν ορισμένες επιχειρήσεις.

3. Σχετικά με τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε θέματα φορολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται από το Συμβούλιο να διεξάγει επίσημη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτάσεις στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Πάντως, η Επιτροπή θα ανταλλάσσει, σε τακτική βάση, απόψεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά.

1 http://www.ft.com/cms/s/0/ca42fd90-ded6-11e4-852b-00144feab7de.html#axzz3Y2o1L9Sf

2 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_en.htm

3 Ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολογίας των επιχειρήσεων στην ΕΕ: 5 κύριοι τομείς δράσης (COM/2015/302 και παράρτημα )

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ