ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/08/2015

Κ. Χρυσόγονος: Οι επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στην ψυχική υγεία δεν έχουν ερευνηθεί ακόμαΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει κάποια έρευνα για τις επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στον τομέα της ψυχικής υγείας, σύμφωνα με απάντησή της σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Σε ότι αφορά τα μοντέλα φροντίδας των ψυχιατρικά ασθενών, η Επιτροπή αναφέρθηκε στη στήριξη που δύνανται να λάβουν τα κράτη-μέλη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

 

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

 

Περίπου το 25-30% του πληθυσμού στην Ευρώπη υποφέρει κάποια στιγμή στη ζωή του από ψυχική διαταραχή ή ασθένεια, εκ των οποίων μόλις οι μισοί λαμβάνουν επαγγελματική φροντίδα, ενώ πολύ λιγότεροι λαμβάνουν αποτελεσματική φροντίδα1.

Η κατάσταση διαρκώς χειροτερεύει, ιδίως στις χώρες που αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες υγείας στα πλαίσια των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής που υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα ψυχιατρικά ιδρύματα έχει υποστεί περικοπή πάνω από 20%, με αποτέλεσμα το εναπομείναν προσωπικό να μην επαρκεί για τη φροντίδα των ασθενών2.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει διενεργήσει κάποια έρευνα για τις επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας;

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της μακροχρόνιας φροντίδας ψυχιατρικών ασθενών τα οποία δεν περιλαμβάνουν ψυχιατρικά νοσoκομεία, αλλά βασίζονται στο μοντέλο της παροχής βοήθειας σε κοινότητες (community-based services);

 

 

Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής

 

 

Οι ψυχικές διαταραχές συγκαταλέγονται στις ακριβότερες χρόνιες νόσους που επιβαρύνουν σημαντικά τα εθνικά συστήματα υγείας. Κατά συνέπεια, η υποστήριξη των δράσεων των κρατών μελών στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι μια από τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης, η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Συνεπώς, επαφίεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ψυχιατρική περίθαλψη για τους πληθυσμούς τους.

 

Το φθινόπωρο του 2013 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με τα προφίλ των εθνικών συστημάτων ψυχικής υγείας3 και ορισμένα από τα εν λόγω προφίλ παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης σ’ αυτά.

 

Με βάση την κοινή δράση για την ψυχική υγεία και ευεξία (2013-2016)4 στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία, τα κράτη μέλη εργάστηκαν από κοινού για να αναλύσουν την κατάσταση και να αναπτύξουν συστάσεις πολιτικής για τη μετάβαση στην οργάνωση της ψυχικής υγείας σε επίπεδο κοινοτήτων και με κοινωνική ένταξη.

 

Η υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο κοινοτήτων είναι δυνατή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020. Κατόπιν αιτήματός τους, ορισμένα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση αυτής της χρηματοδοτικής υποστήριξης για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων τους ψυχικής υγείας.

 

Για την περαιτέρω υποστήριξη των εν λόγω μεταρρυθμίσεων, το σχέδιο του 7ου ΠΠ COFI5 αναλύει τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των λειτουργικών συστημάτων ψυχικής υγείας (η περίθαλψη των εσωτερικών και των εξωτερικών ασθενών συντονίζεται από διαφορετικές ομάδες σε διαφορετικές υπηρεσίες) σε σύγκριση με τα ολοκληρωμένα συστήματα ψυχικής υγείας (οι ίδιες ομάδες είναι υπεύθυνες στο σύνολο των υπηρεσιών).

 

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»6 θα παρέχει επίσης ευκαιρίες για χρηματοδότηση της έρευνας για την ψυχική υγεία.

 

1 http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0004/215275/RC63-Fact-sheet-MNH-Eng.pdf?ua=1

2 http://www.efsyn.gr/arthro/i-metarrythmisi-poy-den-oloklirothike-sto-psna-dafni

3 http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/europopp_full_en.pdf

4 http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/

5 COFI: Comparing policy framework, structure, effectiveness and cost-effectiveness of Functional and Integrated systems of mental health care (Σύγκριση πλαισίων πολιτικής, δομών, αποτελεσματικότητας και σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και ενοποιημένων συστημάτων ψυχιατρικής περίθαλψης)

- http://ec.europa.eu/research/health/public-health/health-systems/projects/cofi_en.html

6 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ