ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/08/2015

Κ. Κούνεβα: Παραβίαση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ)Η Κομισιόν κωφεύει για την παραβίαση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ). Απαντώντας σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών της GUE για τις παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων στον ΕΟΔΕ ο κ. Timmermans εξ ονόματος της Επιτροπής εμμέσως πλήν σαφώς αναγνωρίζει ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποτελεί αδειανό πουκάμισο για διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΕΟΔΕ. “Σύμφωνα με το οικείο άρθρο 51 (1), ο Χάρτης ισχύει κατ’ αποκλειστικότητα προκειμένου για τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη (κατά την εκ μέρους τους εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ)· όχι όμως για άλλους διεθνείς οργανισμούς”. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω εξηγήσεις του Επιτρόπου της Κομισιόν, στην ουσία δεν στοιχειοθετούν απάντηση, αλλά υπεκφυγή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραμένει το γκρίζο και θολό τοπίο για τα διακιώματα των εργαζομένων σε διεθνείς οργανισμούς.

Ενώ αλγεινή εντύπωση προκαλεί και το γεγογονός ότι η Επιτροπή παραβλέπει να απαντήσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να εμποδίσει την κατάχρηση των δικαιωμάτων ασυλίας και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΕΕ καθώς και το κοινοτικό κεκτημένο σε οργανισμούς όπως ο ΕΟΔΕ. Ακόμη, η Επιτροπή δεν απαντά και στο με ποιους μηχανισμούς ελέγχει ότι οι θέσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ στη διοίκηση του ΕΟΔΕ είναι συμβατές με τις πρωτογενείς Ευρωπαϊκές Συνθήκες και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση

Έρώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008382/2015

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL) και Miloslav Ransdorf (GUE/NGL)

Θέμα:         Παραβίαση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ)

Το ολλανδικό δευτεροβάθμιο δικαστήριο (εφετείο) απεφάνθη πρόσφατα (υπόθεση αριθ. 200.141.812/01/17-2-2015) ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ) παραβίαζε τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ως εκ τούτου το ολλανδικό δικαστήριο, κατ' εξαίρεση, δεν έκανε δεκτές τις ασυλίες που απολαμβάνει ο ΕΟΔΕ, ως διεθνής οργανισμός, επειδή η εν λόγω ασυλία δεν μπορεί να επιτρέπει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, ο ΕΟΔΕ δήλωσε ότι θα αγνοήσει την απόφαση επικαλούμενο ασυλία εκτέλεσης.

–     Συμφωνεί η Επιτροπή με την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με την οποία, σε ό,τι αφορά την εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι Συνθήκες της ΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υπερισχύουν των διμερών και πολυμερών συμφωνιών συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν ασυλία σε οργανισμούς όπως ο ΕΟΔΕ;

–     Εάν ναι, τι προτίθεται να πράξει για να εμποδίσει την κατάχρηση των δικαιωμάτων ασυλίας και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών και των εργαζομένων της ΕΕ καθώς και το κοινοτικό κεκτημένο σε οργανισμούς όπως ο ΕΟΔΕ, ο οποίος ενώ ασκεί ταυτόχρονα δικαιοδοτικά καθήκοντα, παραβιάζει την ίδια στιγμή τους κανόνες της ευρωπαϊκής έννομης τάξης;

  • Με ποιο τρόπο ελέγχει η Επιτροπή ότι οι θέσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ στη διοίκηση του ΕΟΔΕ είναι συμβατές με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ – λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν την πλειοψηφία στον εν λόγω οργανισμό;

 

Η απάντηση της Κομισιόν

EL E-008382/2015 Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Timmermans εξ ονόματος της Επιτροπής

(24.8.2015) 

Η Επιτροπή σημειώνει την απόφαση του Εφετείου της Χάγης, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, στην υπόθεση 200.141.812/01. Ωστόσο, αποτελεί πάγια πρακτική της Επιτροπής να μην σχολιάζει τις αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια των κρατών μελών.

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι στην απόφασή του, το Εφετείο της Χάγης στηρίχθηκε στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στις συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν δείχνει να έχει βασιστεί στις συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατείνονται τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου στην ερώτησή τους. Σύμφωνα με το οικείο άρθρο 51 (1), ο Χάρτης ισχύει κατ’ αποκλειστικότητα προκειμένου για τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη (κατά την εκ μέρους τους εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ)· όχι όμως για άλλους διεθνείς οργανισμούς.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ