ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/09/2015

Χρυσόγονος: Στα λόγια μένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά την προστασία των εξαφανισμένων ανηλίκωνΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε συλλέγει στοιχεία για τα παιδιά που αγνοούνται, όπως προκύπτει από την απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Παρά το γεγονός πως από το 2013 υπάρχει έρευνα που τονίζει την έλλειψη ομοιομορφίας των στοιχείων που τηρούνται σχετικά με τις εξαφανίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζεται σε στοιχεία που προσφέρουν εξωτερικές οργανώσεις, ενώ δε διστάζει να παραδεχτεί πως διέθεσε ελάχιστα χρήματα για τη σύσταση της πανευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής για εξαφανισμένους ανηλίκους, αρκούμενη στη διοργάνωση διασκέψεων.

 

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε χρόνο εξαφανίζονται 250.000 παιδιά, δηλαδή «ένα παιδί εξαφανίζεται κάθε δύο λεπτά»1. Σε σχετική έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2013, επισημαίνεται η έλλειψη ομοιομορφίας των στοιχείων που τηρούνται σε κάθε κράτος μέλος και περιλαμβάνεται ένα πακέτο 30 συστάσεων προς τα κράτη μέλη, ώστε να τηρούνται καλύτερα στατιστικά στοιχεία και να μπορεί να πραγματοποιηθεί συγκριτική ανάλυση2.

Η έλλειψη καταγραφής στοιχείων οδηγεί σε άγνοια του ακριβούς αριθμού των περιπτώσεων ανηλίκων που εξαφανίζονται από τρίτα πρόσωπα με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τα λύτρα ή το εμπόριο οργάνων και στην αδυναμία διαχωρισμού των περιπτώσεων της οικειοθελούς εξαφάνισης ή της διασυνοριακής απαγωγής τέκνου από γονέα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

    Υπάρχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εξαφανίσεις ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνέχεια της προηγούμενης έρευνας, και κατά πόσον ενσωματώθηκαν οι σχετικές συστάσεις στα κράτη μέλη;

    Τι μέτρα λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τη μείωση των περιστατικών εξαφάνισης;

 

Απάντηση της κας Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής (17.9.2015)

 

 

1. Ενώ δεν υπάρχουν τυποποιημένοι μηχανισμοί συλλογής δεδομένων στην Ευρώπη και ενώ ούτε η Επιτροπή Απάντηση της κας Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής (17.9.2015)

1. Ενώ δεν υπάρχουν τυποποιημένοι μηχανισμοί συλλογής δεδομένων στην Ευρώπη και ενώ ούτε η Επιτροπή συλλέγει στοιχεία για τα παιδιά που αγνοούνται, η οργάνωση Missing Children Europe (την οποία η Επιτροπή υποστηρίζει με επιχορήγηση λειτουργίας) διεξάγει ετήσια διαδικασία συλλογής δεδομένων σχετικά με τον αριθμό, τις κατηγορίες και τις τάσεις όσον αφορά τα αγνοούμενα παιδιά στην Ευρώπη, βάσει κλήσεων και υποθέσεων που εξετάστηκαν από ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 116000για αγνοούμενα παιδιά, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την ετήσια αυτή ανασκόπηση παρέχονται αξιόπιστες και ενημερωμένες πηγές πληροφοριών για τα αγνοούμενα παιδιά .

 

2. Δεδομένου ότι στόχος της είναι να στηρίξει τα αγνοούμενα παιδιά και τους γονείς τους, η Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να συστήσουν ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή «116000» , και διέθεσε 7,5 εκατ. ευρώ για να συνδράμει την προσπάθειά τους εν προκειμένω. Σε είκοσι επτά κράτη μέλη λειτουργεί πλέον ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή «116000», ενώ σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία γραμμή και στη Φινλανδία. Επιπλέον, το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (2011-2014) είχε ως επίκεντρο παιδιά σε ευάλωτη θέση, περιλαμβανομένων εκείνων που αγνοούνται . Η Επιτροπή οργάνωσε τρεις διασκέψεις υψηλού επιπέδου το 2011 , το 2012 και το 2013 σχετικά με τα αγνοούμενα παιδιά. Η Επιτροπή εργάζεται για την προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας των παιδιών , ενώ διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ της για τα δικαιώματα του παιδιού το 2012, το 2013 και το 2015 σχετικά με το θέμα αυτό , όπου συζητήθηκε το δράμα των αγνοούμενων παιδιών. Επιπλέον, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2015 του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) περιλαμβάνει πρόσκληση κλειστής διαδικασίας για υποβολή προτάσεων όσον αφορά τη λειτουργία των ανοικτών γραμμών επικοινωνίας ., η οργάνωση Missing Children Europe3 (την οποία η Επιτροπή υποστηρίζει με επιχορήγηση λειτουργίας) διεξάγει ετήσια διαδικασία συλλογής δεδομένων σχετικά με τον αριθμό, τις κατηγορίες και τις τάσεις όσον αφορά τα αγνοούμενα παιδιά στην Ευρώπη, βάσει κλήσεων και υποθέσεων που εξετάστηκαν από ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 116000για αγνοούμενα παιδιά, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την ετήσια αυτή ανασκόπηση παρέχονται αξιόπιστες και ενημερωμένες πηγές πληροφοριών για τα αγνοούμενα παιδιά4.

 

2. Δεδομένου ότι στόχος της είναι να στηρίξει τα αγνοούμενα παιδιά5 και τους γονείς τους, η Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να συστήσουν ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή «116000»6, και διέθεσε 7,5 εκατ. ευρώ7 για να συνδράμει την προσπάθειά τους εν προκειμένω. Σε είκοσι επτά κράτη μέλη λειτουργεί πλέον ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή «116000», ενώ σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία γραμμή και στη Φινλανδία. Επιπλέον, το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (2011-2014) είχε ως επίκεντρο παιδιά σε ευάλωτη θέση, περιλαμβανομένων εκείνων που αγνοούνται8. Η Επιτροπή οργάνωσε τρεις διασκέψεις υψηλού επιπέδου το 20119, το 201210 και το 201311 σχετικά με τα αγνοούμενα παιδιά. Η Επιτροπή εργάζεται για την προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας των παιδιών12, ενώ διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ της για τα δικαιώματα του παιδιού το 2012, το 2013 και το 2015 σχετικά με το θέμα αυτό13, όπου συζητήθηκε το δράμα των αγνοούμενων παιδιών. Επιπλέον, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2015 του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) περιλαμβάνει πρόσκληση κλειστής διαδικασίας για υποβολή προτάσεων όσον αφορά τη λειτουργία των ανοικτών γραμμών επικοινωνίας14.

 

1 http://missingchildreneurope.eu/figures

2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/missing_children_study_2013_en.pdf

3 http://missingchildreneurope.eu/whoweare

4 http://missingchildreneurope.eu/Portals/0/Docs/Missing%20children%20facts%20and%20figures%202014.pdf

5 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/hotline/index_en.htm

6 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Αριθμός 116000: Η ευρωπαϊκή ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά», COM(2010) 674 και θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, COM(2011) 60 τελικό

7 στο πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE.

8 COM/2011/0060 τελικό.

9 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/events/110525_en.htm

10 http://ec.europa.eu/justice/events/missing-children/index.html

11 http://ec.europa.eu/justice/events/missing-children-2013/presentations_en.htm

12 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/protection-systems/index_en.htm

13 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/index_en.htm

14 Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα συγχρηματοδοτήσει δραστηριότητες των οργανισμών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τις εθνικές αρχές να λειτουργούν ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 116000 για τα αγνοούμενα παιδιά. Στόχος της πρόσκλησης είναι να στηρίξει την ένταξη των ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών στο σύστημα προστασίας του παιδιού και να δημιουργήσει δομές και μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα μετά το τέλος της χρηματοδότησης αυτής. http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/files/rec_awp_2015_annex_en.pdf, παράγραφος 1.25, σ. 9.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ