ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

01/12/2015

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για μη συμμόρφωση με Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

Προς τον κ.Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Όπως αναφέρεται στο από 19-11-2015 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για το μη υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής: «(…)Σύμφωνα με την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 2010/31/EΕ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με στόχο να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός μεταξύ επενδύσεων και εξοικονόμησης, γνωστός και ως “βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα”. Ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων είναι καίριας σημασίας ώστε τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να αποφεύγονται οι μεγαλύτερες του αναγκαίου δαπάνες εκ μέρους των πολιτών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους. Η έλλειψη τέτοιου είδους υπολογισμών αναμένεται επίσης ότι θα επηρεάσει την ικανότητα των μεμονωμένων ιδιοκτητών και ενοικιαστών να λαμβάνουν τις ορθές αποφάσεις για νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις».

Παρά την επίσημη υπενθύμιση της Επιτροπής προς την Ελλάδα τον Ιούλιο του 2014 να προβεί στους απαραίτητους υπολογισμούς και να υποβάλει σχετική έκθεση και παρά την αιτιολογημένη γνώμη που έλαβε η Ελλάδα στις 27 Νοεμβρίου 2014, η χώρα μας παραμένει το μόνο κράτος μέλος της Ε.Ε. που δεν έχει πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς βέλτιστου κόστους και δεν έχει διαβιβάσει έκθεση προς την Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παραπάνω Οδηγία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nearly Zero Energy Buildings ή nZEB) ενώ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 για όλα τα κτίρια που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές κρατών μελών της Ε.Ε. θα ισχύει η ίδια υποχρέωση. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οκτώβριος του 2014) η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ δεν έχει υποβάλει σχετικό σχέδιο δράσης προς την Ε.Ε. όπως θα όφειλε.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ.Υπουργός:

  1. Για ποιους λόγους -και παρά τις επανειλημμένες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- η Ελλάδα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων; Πότε εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η συμμόρφωση της χώρας μας προς την Οδηγία, με δεδομένη την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ε.Ε. και το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου;

  2. Για ποιους λόγους δεν έχουν οριστεί ακόμα τα nZEB (nearly Zero Energy Buidings) για τα ελληνικά δεδομένα, τη στιγμή που το ήπιο κλίμα και η μεγάλη ηλιοφάνεια καθιστούν τις μεσογειακές χώρες τις πλέον κατάλληλες για την εφαρμογή του;

  3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με την παραπάνω Οδηγία και ο καθορισμός βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων θα επιφέρει σχετική αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), με ποιους τρόπους θα διασφαλίσει το Υπουργείο ότι με την αναθεώρηση αυτή δε θα θιγούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης, στις περιπτώσεις όπου οι στόχοι που υπαγορεύονται από τον υπολογισμό του κόστους-οφέλους υπολείπονται των βέλτιστων περιβαλλοντικά απαιτήσεων;

  4. Η αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ θα λάβει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις (σε μηχανολογικό εξοπλισμό, υλικά κ.α.) που έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη υιοθέτηση του Κανονισμού;

  5. Σκοπεύει το Υπουργείο να λάβει μέτρα για τη βελτίωση του μηχανισμού ενεργειακών επιθεωρήσεων (όπως για παράδειγμα η διαφοροποίηση της μεθοδολογίας ανάλογα με την ηλικία του κτιρίου ή ο υποχρεωτικός συσχετισμός των δεδομένων πραγματικής κατανάλωσης με τα πιστοποιητικά) και ποια συγκεκριμένα θα είναι τα μέτρα αυτά;

Ο ερωτών βουλευτής

Δημαράς ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ