ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

08/12/2015

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αύξηση του Αγροτικού Εισοδήματος και της Εθνικής Παραγόμενης Υπεραξίας με Πανελλαδικό Πρόγραμμα Παραγωγής Καυσίμων από άχυροΠρος τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Εξωτερικών

  • Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  • Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

  • Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «NER 300» είναι ένα από τα παγκοσμίως μεγαλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα για ενεργειακά πρότζεκτ τεχνολογικής καινοτομίας χαμηλής εκπομπής άνθρακα. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το γερμανικό κέντρο έρευνας της βιομάζας, στη Γερμανία έχουμε ετησίως 8 έως 13 εκατομμύρια τόνους άχυρο το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Η ενέργεια από την αξιοποίηση τους ανωτέρω βιομάζας αρκεί για την ετήσια κίνηση περισσότερων από 5.000.000 αυτοκινήτων. Το εν λόγω κοινοτικό πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδότηση καινοτόμου τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 22,3 εκατομμυρίων ευρώ (περίοδος 2014-2019) η εγκατάσταση και λειτουργία τους δεύτερου διυλιστηρίου τους εταιρείας VERBIO AG στο κρατίδιο Sachsen Anhalt της Γερμανίας στο οποίο αυτό διυλιστήριο περισυλλέγονται ετησίως 20.000 τόνοι άχυρο και μετατρέπονται σε πετρέλαιο, βενζίνη και αιθανόλη. Το εν λόγω εργοστάσιο έχει μια παραγωγική ισχύ 30MW και είναι ένα από τα δύο εργοστάσια της εν λόγω εταιρείας η οποία τροφοδοτεί τα 100 από τα συνολικά 900 (στη Γερμανία) πρατήρια βενζίνης, αερίου και πετρελαίου από βιομάζα. Έως το 2019 προβλέπεται η αύξηση της επεξεργασίας σε 40.000 τόνους άχυρο στο εν λόγω εργοστάσιο. Η εν λόγω δράση έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναπτυγμένη τεχνολογία βιοαερίου μεγάλης κλίμακας. Τα άχυρα περισυλλέγονται από μια ακτίνα 80 χιλιομέτρων (οι παραδοσιακές τεχνολογίες δεν επιτρέπουν την ακτίνα περισυλλογής άνω των 20 χλμ) και οι αγρότες που φέρνουν το άχυρο σε μικρούς σταθμούς της πρώτης επεξεργασίας (οι οποίοι σταθμοί πρώτης επεξεργασίας δεν συμπίπτουν με τον τόπο του διυλιστηρίου) λαμβάνουν ως αντάλλαγμα το λίπασμα που προέρχεται ως παράπλευρο προϊόν από τη παραγωγική διαδικασία τους ζύμωσης. Η τεχνολογία που χρηματοδοτήθηκε από το εν λόγω πρόγραμμα δεν εξαρτά την παραγωγή βιοκαύσιμου από απόβλητα τροφής. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη κίνηση αυτοκινήτων με βιοκαύσιμο είναι κατά 90% μικρότερες από ότι με συμβατικό καύσιμο. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος συνδέεται με την κυρία Kerstin Lichtenvort (συντονιστής του προγράμματος NER 300 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και τον κύριο Jörg Vogelsänger (Υπουργός περιβάλλοντος, γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης στο κρατίδιο Sachsen Anhalt).

Η πρακτική συναλλαγής μεταξύ αγροτών και παραγωγού ενέργειας στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος (περισυλλογή άχυρου σε ακτίνα μικρότερη των 20 χλμ έναντι δωρεάν λιπάσματος υψηλής βιολογικής αξίας) οδηγεί σε μείωση της αγροτικής δαπάνης λίπανσης και βοηθά στην ανάπτυξη νέων ποικιλιών σταριού (λχ δίκοκκο στάρι τύπου «ΖΕΑ») οι οποίες αυτές ποικιλίες εμφανίζουν χαμηλή παραγωγικότητα ανά στρέμμα.

Σημειώνουμε ότι εισάγουμε δίκοκκο στάρι τύπου «ΖΕΑ» από τη Γερμανία με τιμή πώλησης στην ελληνική αγορά της τάξης των 4,90 ευρώ το κιλό. Ομοίως, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ρυζάχυρο ως πρώτη ύλη παραγωγής καυσίμου, το οποίο ρυζάχυρο ως γνωστόν καίγεται με βλαπτικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Η χρήση δωρεάν λιπάσματος υψηλής βιολογικής αξίας μειώνει τις ασθένειες των καλλιεργειών και διασώζει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα από την ρύπανση που προξενούν τα ορυκτά λιπάσματα.

Καθίσταται επιπλέον σαφές, ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου προγράμματος σε εθνική κλίμακα με πρώτη ύλη τους περίπου 1.000.000 τόνους άχυρο στην επικράτεια θα βελτίωνε και το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών τόσο από πλευράς παραγόμενου προϊόντος (πετρέλαιο, αέριο, βενζίνη) όσο και από πλευράς πρώτων υλών (παραγωγή και χρήση βιολογικού λιπάσματος αντί εισαγωγής ορυκτού λιπάσματος, υποκατάσταση εισαγόμενου γερμανικού σιταριού από ελληνικό δίκοκκο σιτάρι).

Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι οι ανάγκες του Δημοσίου σε καύσιμα (λχ περιπολικά της Ε.Α, σκάφη του λιμενικού, δημόσια σχολεία, τροχοφόρα του στρατού, κρατικά αυτοκίνητα, δημόσια κτίρια) θα μπορούσαν να καλυφθούν από διυλιστήρια καυσίμου από άχυρο (λχ Περιφέρεια Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν αξιόλογα αποθέματα σε άχυρο για την λειτουργία των εν λόγω μονάδων).

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποιά είναι τα προβλήματα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προαναφερθέντος ή ενός ανάλογου - όπως το προαναφερθέν - προγράμματος πανελλαδικής εμβέλειας που να αφορά την παραγωγή καυσίμων από άχυρο;

2) Έχουν κατατεθεί προτάσεις στο νέο ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α.) και θα δεσμευτούν αντίστοιχα κονδύλια για όμοια ή ανάλογα προγράμματα όπως το προτεινόμενο;

3) Υπάρχει προγραμματισμός αναφορικά με την προσέγγιση των κοινοτικών οργάνων για την υποστήριξη (και χρηματοδοτική) και προώθηση ενός πανελλαδικής εμβέλειας προγράμματος παραγωγής καυσίμων από άχυρο;

4) Προτίθενται να εντάξουν στον σχεδιασμό τους (συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων πληροφόρησης των αγροτών της περιφέρειας) ένα πρόγραμμα παραγωγής καυσίμων από άχυρο και σε καταφατική περίπτωση ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και εφαρμογής του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαρδάκης Σωκράτης

Γάκης Δημήτριος

Θηβαίος Νικόλαος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Λάππας Σπυρίδων

Λιβανίου Ζωή

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπγιάλας Χρήστος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Ντζιμάνης Γεεώργιος

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Ρίζος Δημήτριος

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Τζαμακλής ΧαρίλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ