ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/12/2015

Επίκαιρη ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Συμμόρφωση πιστωτικών ιδρυμάτων και διευκόλυνση δανειοληπτών για υπαγωγή τους στον Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι 31/12/2015Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών αλλά και ενώσεων καταναλωτών, διάφορα πιστωτικά ιδρύματα καθυστερούν δραματικά τη χορήγηση τόσο των δανειακών συμβάσεων όσο και των αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, που σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 90/14.08.2015) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 3869/2015, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οφείλουν απαρέγκλιτα να χορηγούν εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση της βεβαίωσης αυτής, επικαλούμενες φόρτο εργασίας, καταστάσεις ανωτέρας βίας, έλλειψης προσωπικού, κ.λπ. Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις περιπτώσεις δανειοληπτών των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν, και οι οποίοι σύμφωνα με την ΚΥΑ 8986 (ΦΕΚ Β’ 22208/2015) οφείλουν, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, να υποβάλλουν βεβαιώσεις οφειλών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015.
Η μη συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οριζόμενα από τον νόμο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνυποβάλλει ο οφειλέτης μαζί με την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο για την έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών ή/και την επικαιροποίηση των στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων, και το γεγονός ότι η λήξη της προθεσμίας ένταξης είναι εξαιρετικά πιεστική (31/12/2015), ουσιαστικά και εν τοις πράγμασι στερούν το δικαίωμα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών να υπαχθούν στον Ν. 4336/ 2015 (ΦΕΚ Α' 90/ 14.08.2015) με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που θα ισχύσουν από 01/ 01/ 2016. Υπολογίζεται πως στην Αττική ο αριθμός των δανειοληπτών που αυτήν την στιγμή δεν δύνανται λόγω της προαναφερθείσας κατάστασης να ενταχθούν στον Ν. 3869/2010  όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4336/ 2015, ξεπερνά τις 40.000.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η στάση εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων και να επιβληθεί η τήρηση του νόμου και του δικαιώματος των δανειοληπτών να υπαχθούν στο ευνοϊκότερο καθεστώς που ισχύει μέχρι 31/12/2015;

Η ερωτώσα βουλευτής
Θελερίτη Μαρία
 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ