ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/12/2015

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων από βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσαφηνιστούν τα αίτια της μέχρι τώρα μη ανέγερσης του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου και να δρομολογηθεί άμεσα η απαιτούμενη στεγαστική υποδομή για την κάλυψη των αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικΠρος τους κ.κ. Υπουργούς:
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ερώτηση για το ίδιο θέμα είχε κατατεθεί από την ερωτώσα βουλευτή με αριθμ. Πρωτ. 6056/06.02.2014.
Λόγω του ισχυρού σεισμού που έπληξε την Ηλεία στις 8-6-2008, το κτίριο που στέγαζε το 1ο Γενικό Λύκειο  Πύργου κρίθηκε ακατάλληλο και μαθητές και εκπαιδευτικοί μεταφέρθηκαν, όπου και παραμένουν μέχρι σήμερα σε λυόμενα, αφού  ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί η ανέγερση του.
Πριν πέντε χρόνια, η πρώην Νομαρχία, νυν Περιφερειακή Ενότητα, και ο Δήμος Πύργου αγόρασαν γηπεδική έκταση (όπισθεν των εργατικών κατοικιών στην οδό Αγίου Γεωργίου) για την ανέγερση του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου αξίας  περίπου 1.000.000 ευρώ.
Στις 20 Νοεμβρίου 2015 σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Πύργου, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων του 1ου Λυκείου Πύργου επαναδιατυπώθηκαν τα προβλήματα που πηγάζουν από τη μη καταλληλότητα του γήπεδο ανέγερσης σχολείου που έχει αγοραστεί και αναζητήθηκαν τυχόν εναλλακτικές λύσεις. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα η ανέγερση του κτιρίου σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους στην εν λόγω σύσκεψη αφορά την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που απαιτείται για τον καθορισμό χρήσεων γης, ώστε να συνάδει με την αποπεράτωση του εν λόγω έργου, η οποία όμως δεν έχει υλοποιηθεί.
Σε διαδικτυακή ανάρτηση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στις 21-07-2011 περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
«Ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη και η προμελέτη στατικών από τον αρχιτέκτονα του Δήμου Άρη Φιλιππόπουλο για το 1ο Γενικό Λύκειο Πύργου. Το 12/θέσιο σχολικό κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της οδού Αγ. Γεωργίου, είναι σχεδιασμένο με βιοκλιματικά κριτήρια, έχει δυναμικότητα για περισσότερους από 270 μαθητές και συνολική δόμηση 3041,15 m2. Το κτίριο εντάσσεται στο οικόπεδο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά προσανατολισμού, ώστε να μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα του παθητικού συστήματος ενεργειακής απόδοσης. Για την χρηματοδότηση της κατασκευής του, εκκρεμεί η έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να ενταχθεί στη θεματική προτεραιότητα 75 (υποδομές εκπαίδευσης) του ΕΣΠΑ.»
Επισημαίνεται ότι με τη δημοσίευση των ΦΕΚ 504Δ΄/26-05-1992 & 999Δ΄/01-10-1992 και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο με  υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1856/38112/18-09-2012 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προς το ΥΠΕΚΑ, τον Δήμο Πύργου και την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, δεν προκύπτει ότι έχει τηρηθεί από τις αρμόδιες Αρχές η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία τροποποίησης (ΣτΕ 3418/2011).
Σημειώνεται ότι στο με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1949/56621/24-04-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αναφέρονται τα εξής: «[…] διαπιστώνεται ασυμφωνία μεταξύ των (2), (3) σχετικών» (δηλαδή του ΦΕΚ 504Δ΄/26-05-1992 της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πύργου και του χάρτη που το συνοδεύει, αντίστοιχα) «και παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το καθεστώς των χρήσεων γης σε αυτή, προκειμένου να προχωρήσουμε με τη σειρά μας στη διευθέτηση του αιτήματος που έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας από το Δήμο Πύργου για περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου στην περιοχή.».
Επίσης, στο προαναφερόμενο με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1856/38112/18-09-2012 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου προς το ΥΠΕΚΑ, τον Δήμο Πύργου και την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας αναφέρονται τα εξής: «[…] δεν είναι δυνατή η ανέγερση του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου στην Προτεινόμενη από το Δήμο περιοχή.».
Στην απάντηση που  δόθηκε  από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «[…], με το αρ. 42366/ΣΤ1/19-4-2010 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Ηλείας το θεωρημένο κτιριολογικό πρόγραμμα για την ανέγερση διδακτηρίου για το 1ο ΓΕΛ Πύργου, δυναμικότητας 270 μαθητών.
Επιπλέον, στο από 16-7-2008 σχετικό «Πρακτικό Καταλληλότητας και Επιλογής χώρου ανέγερσης διδακτηρίου για το 1ο ΓΕΛ Πύργου Ν. Ηλείας» της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, αναφέρεται ρητώς η αναγκαιότητα έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χρήσης γης (χαρακτηρισμό χώρου ως σχολικού) και ειδικών όρων δόμησης, επαρκών για την κατασκευή κτιρίου συνολικής μικτής επιφάνειας, αντίστοιχης με αυτή που προβλέπεται για εκπαιδευτική μονάδα αυτής της βαθμίδας και δυναμικότητας, σύμφωνα με τα κτιριολογικά προγράμματα του Υ.Π.ΑΙ.Θ.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το με αριθ. Πρωτ. 43264/543/13-02-2014 έγγραφο της αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
Με το από 16-7-2008 πρακτικό καταλληλότητας από την αρμόδια επιτροπή, εγκρίθηκε η καταλληλότητα οικοπέδου που ευρίσκεται στα όρια του σχεδίου πόλης Πύργου και εντός της επέκτασης του σχεδίου πόλεως.
Στη συνέχεια αγοράσθηκε το ανωτέρω οικόπεδο και μετά από αίτημα της Ν.Α. Ηλείας εγκρίθηκε στις 19-4-2010 από το Υπουργείο Παιδείας, το κτηριολογικό πρόγραμμα του υπό ανέγερση σχολείου.
Επειδή το οικόπεδο ευρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού, το οποίο θα προχωρούσε με ενέργειες του Δήμου Πύργου, βάσει όλων των στοιχείων που απέστειλε η Ν.Α. στο Δήμο στις 4-5-2010.
Μετά τον Ν. 3852/2010, από την 1-1-2011 η αρμοδιότητα ανέγερσης των σχολικών μονάδων έχει περιέλθει στους Δήμους και την περαιτέρω διαδικασία έχει αναλάβει ο Δήμος Πύργου.
Επειδή, η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας/Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο με αριθ. Πρωτ. 7882/13-02-2014 έγγραφο της σημειώνει ότι εφόσον υποβληθεί στην υπηρεσία μας, με τη συνδρομή των τοπικών υπηρεσιών, πλήρης φάκελος με τα διαγράμματα και τα συνοδευτικά στοιχεία για τον υπόψη χώρο θα εξεταστεί ο τρόπος προώθησης του θέματος, αν δηλαδή απαιτείται έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου ή ένταξη της εξεταζόμενης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλεως ώστε να καθοριστεί ο εν λόγω χώρος Εκπαίδευσης για την ανέγερση Λυκείου προς εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης σε κοινωνική υποδομή.
Επειδή, η τοπική κοινωνία, η εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και μαθητές εμπαίζονται από την Πολιτεία από το 2008.
Επειδή, η παραμονή για περισσότερα από 5 χρόνια που είναι το ανώτατο όριο ομαλής λειτουργίας των λυόμενων θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους και τη σωματικής τους ακεραιότητα.
Επειδή, πρέπει να εξακριβωθούν τα αίτια για τη μη μέχρι τώρα ανέγερση του σχολικού κτιρίου και να δρομολογηθεί άμεσα η επίλυση του κτιριακού προβλήματος για το 1ο Γενικό Λύκειο Πύργου.
Με βάση τα παραπάνω
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
Είναι σε γνώση τους γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί το 1ο Γενικό Λύκειο Πύργου και ποιος φορέας της Πολιτείας ευθύνεται θεσμικά γι’ αυτό;
Γνωρίζουν εάν έχουν υλοποιηθεί (εφόσον αυτό είναι πολεοδομικά εφικτό) οι απαιτούμενες σύννομες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές για τον καθορισμό των απαιτούμενων χρήσεων γης για την ανέγερση του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου;
Έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης των υφιστάμενων όρων δόμησης από τους αρμόδιους Φορείς;
Ποια ήταν η αντικειμενική αξία του γηπέδου που αγοράστηκε για την ανέγερση του 1ου Λυκείου Πύργου;
Πως εκτιμήθηκε και από ποιους (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή ιδιώτη) η αγοραία (εμπορική) αξία του γηπέδου για την ανέγερση του 1ου Λυκείου Πύργου;
Ποιο ήταν το οικονομικό αντίτιμο που καταβλήθηκε για το γήπεδο για την ανέγερση του 1ου Λυκείου Πύργου και με ποιο τρόπο καταβλήθηκαν τα χρήματα, ήτοι δανειοδότηση, προϋπολογισμός Δήμου κ.ά.;
Γνωρίζουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την εγκατάσταση στα λυόμενα οι μαθητές και οι καθηγητές της εν λόγω σχολικής μονάδας και τι προτίθενται να πράξουν για την επίλυση τους;
Ποιο ήταν το αιτιολογικό βάσει του οποίου κρίθηκε κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή το εν λόγω γήπεδο για ανέγερση σχολικής μονάδας;
Προτίθενται να εγκρίνουν την απαραίτητη χορήγηση κονδυλίου για την ανέγερση του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου εφόσον προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες;
Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την ανέγερση του 1ου Λυκείου Πύργου σε άλλα γήπεδα πέραν αυτού που αγοράστηκε γι’ αυτό το σκοπό;
Το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείο Παιδείας είναι σε ισχύ;    

Αιτούμαι να κατατεθεί στη Βουλή
Το σύνολο των επισήμων εγγράφων που θα τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένων του πρακτικού καταλληλότητας της αρμόδιας επιτροπής για την αγορά του γηπέδου, την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου, το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα, τα έγγραφα που αφορούν το ρυμοτομικό του ακινήτου κ.α..

Η ερωτώσα και αιτούσα βουλευτής
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη ΈφηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ