ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/07/2016

Προσθήκη - Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 91 παρ.2 του ν.3883/2010 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν.705/1977

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 προβλέφθηκε ότι οι αξιωματικοί Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι μέχρι την 31.12.2012 συμπληρώνουν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας , εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 8 δ του άρθρου 3 του ν. 2439/1996. Με την εν λόγω διατύπωση έγινε δεκτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η παραπάνω διάταξη αφορά αποκλειστικά τους άντρες αξιωματικούς και τις γυναίκες αξιωματικούς Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας. Έτσι έγινε δεκτό από τις ανωτέρω υπηρεσίες ότι ο καταληκτικός βαθμός εξέλιξης των γυναικών εθελοντριών με τις παραπάνω ειδικότητες Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης που έχουν μονιμοποιηθεί είναι ο βαθμός του Επισμηναγού και όχι ο βαθμός του Σμηναγού, όπως ισχύει για τους άνδρες εθελοντές με ίδιες ή αντίστοιχες ειδικότητες Υπηρεσιών Υποστήριξης και οι οποίοι έχουν καταταχθεί με βάσει τις διατάξεις του ν. δ. 445/1974 και ακολούθως έχουν μονιμοποιηθεί.

Οι γυναίκες εθελόντριες που έχουν μονιμοποιηθεί, κατέχουν ειδικότητες Υπηρεσιών Υποστήριξης. Τούτο αφού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4παρ. 5 του ν.δ. 445/1974 και 3παρ. δ περ.9 του ν. 3883/2010 ειδικότητες που τους έχουν απονεμηθεί (Στρατολόγου, Νοσοκόμου, Μετεωρολόγου κλπ.) υπάγονται στο Σώμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, ως γενική ειδικότητα Διοικητικού κατά τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 445/1974.

Όμως, οι γυναίκες αξιωματικοί που έχουν ειδικότητες Υπηρεσιών Υποστήριξης και οι οποίες μέχρι την 31.12.2012 συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Επισμηναγού αντί του Σμηνάρχου, όπως εξελίσσονται οι άντρες αξιωματικοί που έχουν τις αυτές ειδικότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010.

Δηλαδή σε αντίθεση με τις γυναίκες μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν.705/1977, οι άντρες που κατετάγησαν στην Πολεμική Αεροπορία ως κληρωτοί πρότακτοι και ακολούθως υπηρέτησαν ως εθελοντές με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 445/ 1974 και οι οποίοι κατέχουν ειδικότητες μεταξύ των άλλων, υπαγόμενες στο Σώμα Υπηρεσιών Υποστήριξης εφόσον μέχρι την 31.12.2012 συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, έχουν καταληκτικό βαθμό εξέλιξης το βαθμό του Σμηνάρχου, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις. Η διαφορετική μεταχείριση των ως άνω γυναικών εθελοντριών του ν.705/1977 που έχουν μονιμοποιηθεί σε σχέση με τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές άντρες που κατατάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974, δε δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό δεδομένου ότι δεν έγινα για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών η ένεκα λόγων δημοσίου συμφέροντος.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει άμεση διάκριση , κατά ην έννοια της περιπτώσεως α΄ του άρθρου 2 του ν. 3896/2010, δεδομένου ότι με την ανωτέρω ερμηνεία των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 υφίσταται, λόγω φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσεται για τους άνδρες σε ανάλογη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση υφίσταται έμμεση διάκριση, κατά την έννοια της περιπτώσεως β΄ του ως άνω άρθρου δεδομένου ότι ακόμη και αν οι σχετικές διατάξεις θεωρηθούν ουδέτερες, έχουν ως απόρροια να τίθενται σε μειονεκτική θέση οι γυναίκες αξιωματικοί σε σύγκριση με τους άνδρες μονιμοποιηθέντες εθελοντές που κατατάχτηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974, χωρίς να εξυπηρετείται οποιοσδήποτε θεμιτός σκοπός.

Επομένως, για να αρθεί η ως άνω απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλλου για τις γυναίκες που υπηρετούσαν και υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία με ειδικότητες που ανήκουν στο Σώμα Υπηρεσιών Υποστήριξης ως προς τις προαγωγές (άρθρο 12 του ν.3896/2010) θα πρέπει να υιοθετηθεί προτεινόμενη προσθήκη-τροπολογία, η οποία θα καλύψει όλες τις γυναίκες οι οποίες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ήτοι που συμπληρώνουν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31.12.2012.Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ: Α΄167) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

«Ειδικά για τους Αξιωματικούς άνδρες και γυναίκες  Ραδιοναυτίλων,  Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Π.Α. που μέχρι την 31.12.2102 συμπληρώνουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’).».

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές:

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)

Βαρεμένος Γεώργιος

Δέδες Ιωάννης

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καραγιαννίδης Χρήστος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Ριζούλης Ανδρέας

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή Αφροδίτη

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου ΟλυμπίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ