ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/07/2016

Κατάθεση τροπολογίας από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα την βαθμολογική αποκατάσταση αξιωματικώνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Θέμα: Βαθμολογική αποκατάσταση αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθείσων  εθελοντριών του ν.705/1977 και συμπλήρωσαν την 31.12.2012 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας

 

Α.  Αιτιολογική Έκθεση

Με την παρούσα τροπολογία επιχειρείται η αποκατάσταση των προερχομένων  από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977 Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που συμπλήρωσαν την 31.12.2012 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, οι οποίες με βάση τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 23 περ.β(7) ν.3883/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 παρ.2 του ίδιου νόμου ) εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Επισμηναγού.

   Για τις εν λόγω αξιωματικούς, καθώς και για τους αξιωματικούς των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης  της Πολεμικής Αεροπορίας,  προβλεπόταν  με  την υποπαράγραφο 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/1996 (Α’ 219), ως καταληκτικός βαθμός, αυτός του  Σμηνάρχου.  Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του έχοντος μεταβατικό χαρακτήρα άρθρου 91 του ν.3883/2010, επιδείχθηκε πρόνοια από τον νομοθέτη να διατηρηθεί ο καταληκτικός βαθμός του Σμηνάρχου για τους Αξιωματικούς ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης  της Πολεμικής Αεροπορίας που μέχρι την 31.12.2012 συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, πλην όμως, χωρίς προφανή δικαιολογητικό λόγο, δεν επιδείχθηκε ανάλογη πρόνοια για τις Αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθείσων  εθελοντριών της ΠΑ του ν.705/1977, η πλειονότητα των οποίων άλλωστε κατέχει ειδικότητες και ασκεί καθήκοντα εφάμιλλα με αυτά των Αξιωματικών Υπηρεσιών Υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΑ.

Προς άρση λοιπόν της ανωτέρω αδικίας καθίσταται αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί ο καταληκτικός βαθμός των ευρισκόμενων στην ενέργεια αξιωματικών που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών  του ν.705/1977 της Πολεμικής Αεροπορίας που συμπλήρωσαν την 31.12.2012 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ώστε να εναρμονιστεί με τον αντίστοιχο της κατηγορίας των Αξιωματικών  ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών Υποστήριξης  της Πολεμικής Αεροπορίας,  που ομοίως συμπλήρωσαν την 31.12.2012 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Περαιτέρω, καθορίζεται με την παρ.2 του εν λόγω άρθρου, εύλογος χρόνος για τη διενέργεια κρίσεων για την αναδρομική προαγωγή, όσων ευρισκόμενων στην ενέργεια αξιωματικών της κατηγορίας αυτής  έχουν ήδη συμπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις για την κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό .

Με την παράγραφο 3 λαμβάνεται πρόνοια για τις αξιωματικούς της κατηγορίας αυτής, βαθμού Επισμηναγού, που σήμερα υπηρετούν ως ανακληθείσες στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμες εξ εφεδρείας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα προαγωγής τους στο βαθμό του Σμηνάρχου, υπό προϋποθέσεις, κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούν ,ως ανακαλούμενοι στην ενέργεια.

                                                  

Β. Τροπολογία-προσθήκη

« Άρθρο….. Ειδικές ρυθμίσεις για αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας προερχόμενες από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 (Α΄167), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 110 του ν.3978/2011 (Α´ 137), ισχύει και για τις υπηρετούσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977 (A´ 279), οι οποίες συμπληρώσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας την 31.12.2012.

2. Οι ανωτέρω αξιωματικοί που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, κρίνονται εκτάκτως εντός εξαμήνου  από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η προαγωγή όσων εκ των ανωτέρω αξιωματικών κριθούν προακτέες ανατρέχει στην ημερομηνία που συμπλήρωσαν τις σχετικές προϋποθέσεις. Για τις αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.

3. Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας βαθμού Επισμηναγού,  προερχόμενες από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντών του ν.705/1977, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν έχοντας ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμες από την εφεδρεία και συμπλήρωσαν την 31.12.2012 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, μπορούν να προαχθούν μέχρι τον βαθμό του Σμηνάρχου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του  άρθρου 38 του ν.3883/2010 (Α´ 167).»   

 

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές:

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)

Βαρεμένος Γεώργιος

Δέδες Ιωάννης

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καραγιαννίδης Χρήστος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Ριζούλης Ανδρέας

Σπαρτινός Κωνσταντίνος

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή Αφροδίτη

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου ΟλυμπίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ