ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/07/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την άρση περιορισμών στη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στη διοίκηση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 1-2 (ΚΔΒΜ1-2) που αποτελούν ΝΠΙΔ ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού Αιτιολογική ΈκθεσηΤροπολογία - Προσθήκη στο σ/ν του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

 

Αιτιολογική Έκθεση

Το άρθρο 11 του νόμου 4229/2014, Παράγραφος 1 με τίτλο «Θέματα φορέων εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα η παράγραφος 4, τροποποίησε την υποπερίπτωση του σημείου «γ» της περίπτωσης 5, της υποπαραγράφου Θ.3, της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 ως εξής: « (γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., οι μέτοχοι ή οι εταίροι του ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού».

Η συγκεκριμένη διάταξη, ως έχει, δημιουργεί πρόβλημα στην χορήγηση άδειας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1-2 (ΚΔΒΜ1-2) που ανήκουν στους Δήμους και στις Περιφέρειες και λειτουργούν υπό την μορφή ΝΠΙΔ ΟΤΑ, εφόσον στα Διοικητικά τους Συμβούλια ορίζονται μέλη με την ιδιότητα των δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι ωστόσο τυγχάνει σε πολλές περιπτώσεις να είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ο νομοθέτης, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αίρει τους περιορισμούς στην συμμετοχή του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στη διοίκηση ανωνύμων εταιριών, ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ -ΟΤΑ, όταν η συμμετοχή του οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την ιδιότητα του υπαλλήλου, δηλαδή του αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν προκειμένω,  οι περιορισμοί αίρονται διότι δεν υφίσταται σύγκρουση υπηρεσιακού και εταιρικού συμφέροντος ούτως ώστε να διακυβεύεται η εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Η ιδιότητα αυτή, του Δημοσίου Υπαλλήλου, εφόσον δεν αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας του, ως δημοτικού συμβούλου, δεν δύναται να συνιστά περιορισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων του δημοτικού συμβούλου, καθήκοντα που απορρέουν από τον νόμο, την αποστολή του δημοτικού συμβούλου στο πλαίσιο του συνταγματικού θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και την διεκπεραίωση της πολιτικής εντολής σε όλο το φάσμα των αποφασιστικών, βουλευόμενων και διαχειριστικών καθηκόντων, που αναλαμβάνει ως δημοτικός σύμβουλος. Ο δημοτικός σύμβουλος μετέχει εκ της θέσεώς του (ορισθείς από το Δημοτικό Συμβούλιο) ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής ανωνύμου εταιρίας και γενικότερα στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ. Η εντολή της διαχείρισης των ζητημάτων της δημοτικής εταιρίας-επιχείρησης στο πλαίσιο της υπεράσπισης του δημοσίου και δημοτικού συμφέροντος και ειδικότερα του συμφέροντος της εταιρίας υπερισχύει κάθε άλλου περιορισμού.

 

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 1-2 (ΚΔΒΜ1-2) που αποτελούν ΝΠΙΔ ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης της αρχικής άδειας λειτουργίας τους, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία - προσθήκη:

 

Τροπολογία – Προσθήκη

Η υποπερίπτωση του «γ» της περίπτωσης 5, της υποπαραγράφου Θ.3, της παραγράφου Θ., του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και του συνόλου των Ν.Π.Δ.Δ. ανεξάρτητα από τον φορέα υπαγωγής τους, οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού».

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Συρμαλένιος Νικόλαος

Δουζίνας Κωνσταντίνος

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Σταματάκη ΕλένηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ