ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/07/2016

Τροπολογία βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ για την αποζημίωση ημερήσιας μετακίνησης συνεργατών του Περιφερειακού Ταμείου ΑνάπτυξηςΤροπολογία - Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

    Από την 1-1-2016,  ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015 περί μετακινήσεων των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με τα άρθρα 184 και 190-193 του ν. 3528/2010, δεν προβλέπεται ρητά η δυνατότητα κάλυψης των  δαπανών μετακινήσεων και εξόδων ταξιδίων, για τις μετακινήσεις του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του Διευθυντή, των προϊσταμένων των τμημάτων και του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης,  καθώς και κατά περίπτωση των συνεργατών του  Προέδρου, των αιρετών των Περιφερειών και του Εκτελεστικού Γραμματέα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του Ταμείου, των συγχρηματοδοτούμενων έργων, την προώθηση των σκοπών του Ταμείου, την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων, η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο.

Β. Προτεινόμενη Διάταξη

Οι δαπάνες μετακίνησης και τα έξοδα ταξιδίων  του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του Διευθυντή, των προϊσταμένων των τμημάτων και του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης,  καθώς και κατά περίπτωση των συνεργατών του  Προέδρου, των αιρετών των Περιφερειών και του Εκτελεστικού Γραμματέα και των συνεργατών Περιφερειάρχη, που συμμετέχουν σε ομάδες έργου του Περιφερειακού Ταμείου ή πρέπει να μετακινηθούν για τους σκοπούς του ή εκπροσωπούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου, αναγνωρίζονται με πράξη του συλλογικού οργάνου διοίκησης αυτού και διενεργούνται βάσει των διατάξεων του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Δαπάνες που έχουν εκτελεστεί για τη μετακίνηση των ανωτέρω, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016

Η προτείνουσα Βουλευτής

Αφροδίτη ΘεοπεφτάτουΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ