ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/10/2016

Τροπολογία για τα κριτήρια και μοριοδότησή τους για την πρόσληψη προσωπικού στις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις: «Δομές παροχής βασικών αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» του ΕΣΠΑ 2014-2020»ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν περιληφθεί κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, διευκόλυνσης της κοινωνικής ένταξης και παροχής κοινωνικής προστασίας. Οι δομές-δράσεις αυτές είναι οι δομές παροχής βασικών αγαθών, τα κέντρα κοινότητας και οι δομές αστέγων. Για τις δομές αυτές μετά την ένταξή τους στα ΠΕΠ θα προσληφθεί προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την διάρκεια ισχύος των συγχρηματοδοτούμενων αυτών δράσεων.

Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχαν ενταχθεί οι κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, οι οποίες υλοποιήθηκαν αρχικά σε 66 δήμους. Από τις δομές αυτές δόθηκε συνδρομή σε χιλιάδες ωφελούμενους από ευάλωτες ομάδες (άποροι, άστεγοι, ηλικιωμένοι, χαμηλοσυνταξιούχοι κ.λ.π.).

Μετά τη λήξη του προγράμματος αυτού, το Σεπτέμβριο του 2015, η λειτουργία των δομών αυτών παρατάθηκε με εθνικούς πόρους, με 3 διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016.

Για την καλύτερη λειτουργία των δομών του νέου ΕΣΠΑ και την αποτελεσματικότερη αρωγή προς τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού κρίνεται σκόπιμη η απασχόληση σε αυτές και ατόμων τα οποία είχαν απασχοληθεί τόσο στην περίοδο 2007-2013 του ΕΣΠΑ όσο και στην παράταση που καλύφθηκε από εθνικούς πόρους, έτσι ώστε άμεσα να λειτουργήσουν τις δομές και να μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Για το λόγο αυτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ήδη σχετική ειδική ρύθμιση, κρίνεται απαραίτητη η ψήφιση διάταξης νόμου που να θέτει σαφή κριτήρια και βαθμολόγηση ανά κριτήριο, που θα λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, και την παραπάνω ανάγκη. Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο ….

1. Τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ το οποίο θα απασχοληθεί στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων», της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, και η βαθμολόγησή τους, έχουν ως εξής:

- Χρόνος Συνεχόμενης Ανεργίας: 100 μόρια για τους πρώτους 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5ο μήνα μέχρι τους 12 μήνες,

- Ανήλικα ή Ενήλικα Προστατευόμενα κατά το νόμο Τέκνα: 20 μόρια για κάθε τέκνο,

- Ιδιότητα Άγαμου, Διαζευγμένου ή Εν Χηρεία Γονέα (εφόσον έχει την επιμέλεια τέκνων): 25 μονάδες επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του,

- Αναπηρία του αιτούντος: από 50% και πάνω: 80 μόρια,

- Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία που προκύπτει από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη: 15 μόρια ανά μήνα απασχόλησης και έως 40 μήνες

2. Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:

 - Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

1. Είναι ανήλικα έως 18 ετών ή

2. Είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

- Είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,

Τα τέκνα των περιπτώσεων ii) και iii) δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000€.

- Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000€.

Τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα), δεν συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημα.

3. Οι διαδικασίες ένταξης ή υλοποίησης δράσεων ή προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον συμφωνούν με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διάταξη.

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μαντάς Χρήστος

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ