ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/11/2017

Δημ. Παπαδημούλης: Η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει ολόκληρη την οικονομία και την παραγωγή του ενεργειακού τομέα στην περιοχή

Δημ. Παπαδημούλης: Η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει ολόκληρη την οικονομία και την παραγωγή του ενεργειακού τομέα στην περιοχήΟμιλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εκδήλωση του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, σε συνεργασία με World Energy Council Italy, Gas Infrastructure Europe και EDISON, με θέμα «Μικρής κλίμακας χρήσεις του LNG στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή: Ξεκλειδώνοντας τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη»

Ομιλία σε εκδήλωση του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης. Η εκδήλωση, που έγινε σε συνεργασία με το World Energy Council Italy, την Gas Infrastructure Europe, και την EDISON, έλαβε χώρα την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και είχε θέμα τις «Μικρής κλίμακας χρήσεις του LNG στην Ευρω-Μεσογειακή περιοχή: Ξεκλειδώνοντας τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη». Την εκδήλωση φιλοξένησε ο Ιταλός ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Massimiliano Salini.
Ο Δημ. Παπαδημούλης στην ομιλία του υπογράμμισε ότι «τα οικονομικά οφέλη της ενεργειακής μετάβασης στη χρήση του LNG και του φυσικού αερίου μπορούν να είναι σημαντικά», ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου «θα μπορούσε να ενισχύσει ολόκληρη την οικονομία και να οικοδομήσει μια ισχυρότερη παραγωγή του τομέα στην ευρύτερη περιοχή». Αναφερόμενος, δε, στα περιβαλλοντικά οφέλη της ενεργειακής μετάβασης τόνισε ότι «η χρήση του LNG μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 5-10%, ενώ οι εκπομπές αζώτου (NOx) και οι εκπομπές σωματιδίων μειώνονται κατά 85-90%. Εν τω μεταξύ, οι εκπομπές θείου είναι σχεδόν μηδενικές».
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «να προετοιμάσουν μια ανταγωνιστική στρατηγική πρόταση, να οικοδομήσουν ένα σαφές και κατανοητό νομικό πλαίσιο και να συμμορφωθούν με τις συμφωνημένες περιβαλλοντικές ρήτρες μέχρι το 2020».
Ακόμη, ο Δημ. Παπαδημούλης υπογράμμισε ότι «τα ευρωμεσογειακά κράτη έχουν θέσει ως στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, τη δημιουργία ανταγωνιστικής ενεργειακής βιομηχανίας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα περιβαλλοντικά ασφαλείς συνθήκες», και «δεσμεύονται να υιοθετήσουν εθνικές πολιτικές για τη δημιουργία και ενίσχυση αγορών εναλλακτικών καυσίμων».

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ομιλίας του:
«Η Ευρω-Μεσογειακή περιοχή είναι μία από τις πιο σημαντικές γεωπολιτικές περιοχές παγκοσμίως. Μια περιοχή όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να οικοδομήσουν γέφυρες συνεργασίας, γόνιμες συνέργειες και μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια αμοιβαίου οφέλους. Η Ευρω-Μεσογειακή περιοχή αποτελεί επίσης σημείο σύνδεσης μεταξύ διαφορετικών ηπείρων και πολιτισμών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Ο συντονισμός των πολιτικών και ο συνεχής διάλογος μεταξύ των κρατών της ευρύτερης περιοχής αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία των συνθηκών για έναν επιτυχημένο και πρακτικό οδικό χάρτη που μπορεί να επιφέρει διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες και συνεργασία σε βασικά έργα.
Από αυτή την άποψη, ο ρόλος της ενέργειας είναι καθοριστικός. Τα ευρωμεσογειακά κράτη έχουν θέσει ως στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, τη δημιουργία ανταγωνιστικής ενεργειακής βιομηχανίας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα περιβαλλοντικά ασφαλείς συνθήκες. Η ΕΕ και ειδικά τα νότια κράτη μέλη δεσμεύονται να υιοθετήσουν εθνικές πολιτικές για τη δημιουργία και ενίσχυση αγορών εναλλακτικών καυσίμων.
Για το σκοπό αυτό, το LNG καθίσταται ένα από τα σημαντικότερα καύσιμα που μπορούν να βελτιώσουν την ποικιλομορφία και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μη παραδοσιακούς τομείς, όπως οι χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, να οικοδομήσει ένα πιο πράσινο "προφίλ" για τη ναυτιλιακή βιομηχανία συνολικά, να αυξήσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά της και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
Σημαντικό αποτέλεσμα πολλών μελετών και ερευνών είναι η αναγνώριση ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, το φυσικό αέριο και το LNG μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση του άνθρακα στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα. Η περιβαλλοντική του επίδοση συμβάλλει στη μείωση των παγκόσμιων ατμοσφαιρικών ρύπων, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος που ανακοινώθηκαν κατά την 21η διάσκεψη των εμπλεκόμενων μερών στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015. Ακριβέστερα, το LNG αναγνωρίζεται ευρέως ως η προτιμώμενη επιλογή καυσίμων για τη μείωση των συστατικών εκπομπών των σκαφών. Η χρήση του LNG μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 5-10%, ενώ οι εκπομπές αζώτου (NOx) και οι εκπομπές σωματιδίων μειώνονται κατά 85-90%. Εν τω μεταξύ, οι εκπομπές θείου είναι σχεδόν μηδενικές.
Τα οικονομικά οφέλη αυτής της ενεργειακής μετάβασης μπορούν επίσης να είναι σημαντικά. Η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, ο μετασχηματισμός ενός τμήματος του θαλάσσιου στόλου, το επίπεδο παραγωγής και η κινητοποίηση του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα μπορούν να αυξήσουν τα ποσοστά απασχόλησης, να αυξήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες, να αναζωογονήσουν τις ναυτιλιακές στρατηγικές και να δημιουργήσουν εισόδημα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, με μακρόχρονη ναυτική παράδοση και αποδεδειγμένη συμβολή στον διεθνή ναυτιλιακό τομέα, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει ολόκληρη την οικονομία και να οικοδομήσει μια ισχυρότερη παραγωγή του τομέα στην ευρύτερη περιοχή.
Για να γίνει αυτό, προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να προετοιμάσουν μια ανταγωνιστική στρατηγική πρόταση, να οικοδομήσουν ένα σαφές και κατανοητό νομικό πλαίσιο και να συμμορφωθούν με τις συμφωνημένες περιβαλλοντικές ρήτρες μέχρι το 2020. Από την πλευρά μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα κάνουμε ό, τι χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η κρίσιμη πρόκληση και να οικοδομηθούν οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη μετάβαση στην ενέργεια που θα είναι, πρωτίστως, επωφελής για τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας.
Ευχαριστώ».Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ