ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/12/2017

Εισήγηση της Ν. Γκαρά στο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές ΚοινότητεςΤο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες εισηγήθηκε χθές στη Βουλή στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Έβρου, Νατάσα Γκαρά. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αποτελεί τομή για τα σημερινά δεδομένα, καθώς εισάγει έναν νέο θεσμό που έχει ως στόχο την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από επιχειρήσεις, από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ιδιώτες, ώστε εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. 

.

Όπως σημείωσε η κα. Γκαρά "αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας, στα πλαίσια ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με ιδιαίτερα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, εισάγοντας καινοτόμες λογικές και πρακτικές στην παραγωγή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας."
Εκτός αυτού, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει πως σύμφωνα με την πολιτική της κυβέρνησης, "η ενέργεια και το περιβάλλον συνιστούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, της δίκαιης και μακρόπνοης ανάπτυξης, και διαπερνούν κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και της επενδυτικής - παραγωγικής δραστηριότητας". Ένα ακόμη βασικό στοιχείο διαφοράς με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες κατά καιρούς και μόνο με αποσπασματικές παρεμβάσεις έδιναν κάποιες ευκαιρίες για γρήγορα έσοδα και χωρίς παραγωγή προϊόντος, τη στιγμή που από την κεντρική πολιτική σκηνή οι ΑΠΕ αντιμετωπίζονταν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την κερδοφορία.
Με το παρόν νομοσχέδιο επομένως "η ενέργεια και το περιβάλλον εντάσσονται στη διαμόρφωση ενός νέου διαφορετικού μοντέλου παραγωγικής ανασυγκρότησης με κεντρική ιδέα τα ζητήματα και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της εργασίας, της προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος, της παραγωγής πραγματικού προϊόντος, όπως και της κερδοφορίας που θα επιστρέφει στα υποκείμενα της παραγωγικής δραστηριότητας".
Εκτός αυτού, σημειώθηκε ιδιαιτέρως πως το παρόν σχέδιο νόμου λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη του μία βασική ιδιαιτερότητα της χώρας, την έντονη νησιωτικότητα. Η ενεργειακή νησιωτικότητα αναδεικνύεται κυρίως μέσω της απουσίας διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα και της αυτονομίας της λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της η κα. Γκαρά δεν παρέλειψε να αναφέρει πως σε πολλές περιοχές, όπως παραδείγματος χάριν στον Έβρο και στην Πελοπόννησο, έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων και αναμένουν την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου.


Λίγα λόγια για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου:

Ορισμός
Ενεργειακές Κοινότητες νοούνται οι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Αναμένεται ότι αποτέλεσμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων θα είναι η μείωση των τιμολογίων, η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της ενεργειακής αγοράς, όπως, για παράδειγμα, ο συμψηφισμός ενέργειας (net metering), ο εικονικός συμψηφισμός ενέργειας (virtual net metering) και οι Έξυπνοι Μετρητές (Smart Meters).

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε Ε.Κοιν.;
Δικαίωμα συμμετοχής στις Ενεργειακές Κοινότητες έχουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών, και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
Κριτήρια εντοπιότητας
Τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν.

Δυνατότητα δημιουργίας Ενώσεων-Ομοσπονδίας
Τουλάχιστον πέντε Ε.Κοιν. με έδρα στην ίδια Περιφέρεια, μπορούν να συστήσουν ένωση ενεργειακών συνεταιρισμών, με σκοπό το συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους.
Οι ενώσεις ενεργειακών συνεταιρισμών όλης της χώρας, δύνανται επιπλέον, να συστήσουν Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών της Ελλάδας, με σκοπό τον συντονισμό και την καλύτερη εκπροσώπηση του ενεργειακού συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.
Δραστηριότητες Ενεργειακών Κοινοτήτων
• Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
• Παραγωγή, Διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
• Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες
• Διαχείριση πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο
• Προμήθεια για τα μέλη ενεργειακών προϊόντων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων.
• Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων
• Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργ. Κοιν.
Ακόμη δυνητικά μπορούν να ασκούν:
• Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα
• Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.
• Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.
• Δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όπως ενδεικτικά παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλα μέτρα που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των πολιτών αυτών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη οικονομικών κινήτρων για τις Ενεργειακές Κοινότητες, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πολιτική κατεύθυνση στήριξης των συνεταιριστικών σχημάτων, όπως και στις ΚΟΙΝΣΕΠ, τις Ομάδες Παραγωγών ή τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ