ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/07/2018

Ζ. Λιβανίου: Ο Κλεισθένης δυναμώνει τη Δημοκρατία, δυναμώνει το διάλογο, δυναμώνει την συμμετοχή - βίντεοΟμιλία στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την πρώτη συνεδρίαση συζήτησης και ψήφισης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

.

Ο Κλεισθένης δυναμώνει τη Δημοκρατία, δυναμώνει το διάλογο, δυναμώνει την συμμετοχή. Οι τοπικές κοινωνίες αποκτούν τον έλεγχο και τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται εργαλείο συνεννόησης, συναπόφασης, χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς, χωρίς φεουδάρχες και χωρίς κομματάρχες. Η διοίκηση των Δήμων περνάει πραγματικά στους πολίτες.

Ολόκληρη η ομιλία από τα πρακτικά της βουλής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος φοβάται τη Δημοκρατία; Ποιος φοβάται τους ενεργούς πολίτες; Ποιος φοβάται τον διάλογο; Ποιος φοβάται τη συναίνεση; Ποιος φοβάται τον έλεγχο και τη λογοδοσία; Ποιος θεωρεί ότι μια εκλογική πλειοψηφία μπορεί να εκφράζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας; Ποιος πιστεύει ότι οι αυταρχικές λογικές φεουδαρχικής διοίκησης είναι η καλύτερη λογική για τη διοίκηση; Ποιος απειλείται από την ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της συμμετοχής των πολιτών στα θέματα της πόλης του;
Δημοκρατία σημαίνει πρώτα και κύρια διάλογος, συναίνεση, συναπόφαση. Ο υποψήφιος που πιστεύει ότι δεν μπορεί να επιτύχει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου μέσα από τον διάλογο, δεν είναι κατάλληλος για να ηγηθεί της τοπικής οικονομίας. Αυτό που υποχρεωτικά θα φύγει από την τοπική αντιπαράθεση είναι η κομματική αντιδικία. Αυτοί που πραγματικά πλήττονται από την ενίσχυση της δημοκρατίας στους δήμους, είναι αυτοί που υπονόμευσαν την τοπική κοινωνία, που ήθελαν -και θέλουν- να ελέγχουν τη διοίκηση των δήμων και των περιφερειών, όχι για το καλό της τοπικής κοινωνίας, αλλά για το προσωπικό και κομματικό τους συμφέρον.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν μπορούν να κρίνονται οι κυβερνητικές επιλογές, δεν μπορούν να κρίνονται οι κομματικές επιλογές. Ο εκφυλισμός της δημοκρατικής διαδικασίας στην επιλογή προσώπων και στις λευκές επιταγές πρέπει να τελειώνει μια για πάντα.
Οφείλουμε να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο, όπου θα επιδιώκεται ο διάλογος, θα αναπτύσσονται επιχειρήματα και όπου θα είναι υποχρεωμένος ο δήμαρχος να πείσει και δεν θα επιβάλλει με διάφορα μέσα την άποψή του. Υπάρχουν δυνάμεις που φοβούνται την απλή αναλογική σε όλα τα επίπεδα. Είναι οι δυνάμεις που έχουν εκπαιδευτεί στην προσωπική πολιτική, στην αυθαιρεσία, στον μη έλεγχο, στην ασυδοσία.
Σε κάθε πόλη υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που θα μπορούσαν να προσφέρουν πραγματικά στην Αυτοδιοίκηση με τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Αντίστοιχα, υπάρχουν άτομα σε κάθε συνδυασμό νικητή που συγκέντρωσαν πολύ μικρή αποδοχή στην τοπική κοινωνία και δεν είχαν να προτείνουν κάτι ιδιαίτερο, όμως, αναλαμβάνουν και απολαμβάνουν την εκπροσώπηση των συμπολιτών τους.
Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» θα δώσει την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες -ή θα υποχρεώσει τις τοπικές κοινωνίες- να επιλέξουν στην πράξη αυτούς που πραγματικά θέλουν και μπορούν να προσφέρουν, αυτούς που δεν θεωρούν τους δήμους εφαλτήριο πολιτικής ανέλιξης, αυτούς που δεν θεωρούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσο προσωπικής ανέλιξης, σε αντιδιαστολή με αυτούς που διεκδικούν την προσωπική προβολή και τα προσωπικά οφέλη.
Οι συντεχνίες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, θα σπάσουν και θα αναπτυχθεί μια νέα κουλτούρα, η οποία ξεκίνησε να αναπτύσσεται με τον «Καλλικράτη».
Πέρα, όμως, από την απλή αναλογική που δυσκολεύει όσους διεκδικούν το αλάθητο του Πάπα, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις ενίσχυσης της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, όπως η δυνατότητα πρόκλησης και διενέργειας δημοψηφισμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να διεκδικήσουν περισσότερα από όσα τους επιτρέπει σήμερα ο εκάστοτε δήμαρχος, να προβάλλουν κι άλλες απόψεις, να κερδίσουν περισσότερες διεξόδους για την πορεία της πόλης τους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην εκπροσώπηση. Οι νέες αυτές δυνατότητες θα υποχρεώσουν τους αιρετούς να είναι πιο ανοιχτοί στις προτάσεις, να τις συζητούν, να μπαίνουν στη βάσανο της κριτικής.
Η ενίσχυση της Αντιπολίτευσης στους δήμους, όσο και οι δυνατότητες έκφρασης που παρέχονται στους ενεργούς πολίτες, θα ανοίξουν νέους δρόμους και νέες προοπτικές για το σύνολο της δημόσιας ζωής. Θα αποδείξουν στην πράξη ότι παρά τις αντιθέσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, μπορούν να υπάρξουν συνθέσεις. Αυτό είναι και πρόοδος και πολιτισμός.
Το νομοσχέδιο δίνει λύσεις και σε μια σειρά άλλα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην πράξη κατά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», όπως η ανάθεση αρμοδιοτήτων χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών ή εξειδικευμένου προσωπικού, η ενδυνάμωση του ρόλου και της σημασίας των κοινοτήτων, οι αναγκαίες τροποποιήσεις και οι εν νέου ορισμοί περί νησιωτικότητας και ορεινών δήμων.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Προχωρά σε σημαντικές τομές σε ό,τι αφορά τη διάκριση των δήμων, την υποχρέωση σχεδιασμού στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε δήμου και των δυνατοτήτων που έχει. Η αναδιοργάνωση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και κυρίως η οργάνωση των σημείων ελέγχου των πεπραγμένων, διαμορφώνουν έναν νέο χάρτη.
Στην πραγματικότητα αυτό που ενοχλεί συγκεκριμένους αιρετούς δεν είναι η απλή αναλογική, αλλά ο έλεγχος τον οποίο θα υπόκεινται ως διαχειριστές δημοσίου χρήματος. Η ευχέρεια που είχαν σήμερα, περιορίζεται σημαντικά. Και αυτό είναι καλό για όλες τις πόλεις και όλους τους δήμους. Αυτό που ενοχλεί όσους χρησιμοποιούν ως επιχείρημα την ακυβερνησία, είναι ότι διαμορφώνεται μια πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει την ασυδοσία.
Σήμερα που τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη χώρα μας παρατηρείται ανησυχητική ενδυνάμωση των δυνάμεων που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας -δείγμα πήρατε πριν από λίγο όλοι-, κατά της κοινωνίας των πολιτών, κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά της ισότητας και της ίσης συμμετοχής, η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία: περισσότερη Δημοκρατία. Κάθε πολίτης αυτής της χώρας είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τις δικές του ευθύνες, τις δημοκρατικές τους ευθύνες.
Αυτό το νομοσχέδιο δυναμώνει τον πολίτη, δυναμώνει την κοινωνία, δυναμώνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δυναμώνει τον πολιτικό πολιτισμό, δυναμώνει την ανάγκη για συμμετοχή, δυναμώνει τη χώρα και το λαό της.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ