ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/10/2018

Κ. Κούνεβα: Συμβάσεις – μαμούθ της Κομισιόν με τις BIG4 της φοροδιαφυγής

Κ. Κούνεβα: Συμβάσεις – μαμούθ της Κομισιόν με τις BIG4 της φοροδιαφυγήςΥπεκφυγές, αλλά και αποκαλυπτικά στοιχεία στην απάντηση της Επιτροπής στην ερώτηση Κ. Κούνεβα για τα παγκόσμια μονοπώλια ορκωτών λογιστών

72 εκατ. ευρώ για σχεδόν 500 συμβάσεις κατέβαλε η Κομισιόν μόνο το 2017 για «συμβουλές» από τους αρχιτέκτονες της παγκόσμιας επιχειρηματικής φοροδιαφυγής, KPMG, PwC, Deloitte, EY

Με γενικές επικλήσεις των κανόνων διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις απαντά ο Επίτροπος Έτιγκερ στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζεται η κραυγαλέα σύγκρουση συμφερόντων

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη «βιομηχανία» συμβάσεων που ανατίθενται από την Ε.Ε. τις πολυεθνικές ορκωτών λογιστών (KPMG, PwC, Deloitte, EY), τις ίδιες που μεσολαβούν σε επιχειρηματική φοροαποφυγή δεκάδων δισ. ευρώ κάθε χρόνο, περιλαμβάνει η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση της Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνας Κούνεβα για τις σχέσεις των BIG4 με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Μόνο το 2017 στις τέσσερις πολυεθνικές εταιρείες ορκωτών λογιστών και οι θυγατρικές τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε πάνω από 490 συμβάσεις για τις οποίες αμείφθηκαν με 71,6 εκατ. ευρώ! Οι συμβάσεις, όπως προκύπτει από έγγραφο της Κομισιόν (επισυναπτόμενο excel), αφορούν κυρίως «συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ελέγχου και τεχνολογίας των πληροφοριών». Aλλά από την σχεδόν… κρυπτογραφική περιγραφή τους το περιεχόμενο των υπηρεσιών και συμβουλών που παρέχουν γίνεται ακατάληπτο.

Στην απάντησή του προς την Κ. Κούνεβα, ο επίτροπος Έτιγκερ ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή, στις συμβάσεις που συνάπτει για συμβουλευτικές υπηρεσίες «δύναται να απορρίψει προσφορά ενδιαφερομένου σε περίπτωση αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων». Ωστόσο, δεν παρέχει έστω και ένα παράδειγμα απόρριψης τέτοιας προσφοράς, ενώ δεν βλέπει «σύγκρουση συμφερόντων» στο γεγονός ότι οι BIG4, που επικρίνονται ως αρχιτέκτονες επιχειρηματικής φοροδιαφυγής τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ τον χρόνο στην ΕΕ, είναι σταθεροί και παχυλά αμειβόμενοι «σύμβουλοι» της Ε.Ε. «Η Κομισιόν παραδέχεται ότι έχει αναθέσει στον λύκο να φυλάει τα πρόβατα, και δεν βλέπει κανένα πρόβλημα σε αυτό», σχολίασε την απάντηση Έτιγκερ η κ. Κούνεβα.

Από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν , προκύπτει ότι η «εταιρική σχέση» της με τις BIG4 κοστίζει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ σε κάθε πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό, ενώ ενδιαφέρον έχει και η κατανομή της πίτας των συμβάσεων στις 4 εταιρείες: Η PriceWaterHouseCoopers πήρε το 2017 τη μερίδα του λέοντος, 26 εκατ. ευρώ για 100 συμβάσεις. Ακολουθούν η Deloitte με 17 εκατ. για 107 συμβάσεις, η Ernst&Yung με 14 εκατ. ευρώ για 90 συμβάσεις και τελευταία η KPMG με 7 εκατ. ευρώ για 65 συμβάσεις.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ερώτηση της Κ. Κούνεβα:

«Θέμα: Σχέσεις των BIG4 της φοροαποφυγής με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Σύμφωνα με τη μελέτη «Accounting for Influence»[1] , φορολογικά έσοδα έως και 190 δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ με τη μεσολάβηση της παγκόσμιας βιομηχανίας φοροαποφυγής, ιδιαίτερα των BIG 4, (KPMG, PwC, Deloitte, EY), των 4 μεγαλύτερων εταιρειών ορκωτών λογιστών.

Πλήθος στοιχείων από διαρροές, εκθέσεις ή φορολογικά σκάνδαλα (Panama Papers, Paradise Papers, Luxleaks) αποκαλύπτουν τον καθοριστικό ρόλο τους στη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων με πολύπλοκες στρατηγικές (off shore σε φορολογικούς παραδείσους ή χώρες υψηλού απορρήτου κ.λπ.), εξασφαλίζοντας και για τις ίδιες ένα πέπλο μυστικότητας για τη δομή, τα οικονομικά στοιχεία, το προσωπικό τους ή τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ως νόμιμοι και ουδέτεροι σύμβουλοι στη διαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής. Με αμοιβές εκατομμυρίων ευρώ, παρέχουν στην Επιτροπή συμβουλευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης, αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις μελετών και αξιολογήσεων, συμμετέχουν σε συμβουλευτικές ομάδες και απολαμβάνουν εμπιστευτικές σχέσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποιες δημόσιες συμβάσεις έχουν ανατεθεί στην ομάδα των BIG 4 και ποιο το συνολικό κόστος τους;

Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να αποκλείονται οι φορολογικοί μεσάζοντες στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής κατά της φοροαποφυγής;»

 

Η απάντηση του επιτρόπου Έτιγκερ εξ ονόματος της Επιτροπής:

«Η Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητά της την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και των φορολογικών καταχρήσεων. Κατά τα τελευταία έτη έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προστασίας από τις φορολογικές καταχρήσεις και την προώθηση της φορολογικής διαφάνειας. Το μέτρο που εγκρίθηκε πρόσφατα εισάγει νέους κανόνες διαφάνειας για τους διαμεσολαβητές[2] που σχεδιάζουν ή πωλούν δυνητικά επιβλαβή φορολογικά καθεστώτα.

Η Επιτροπή κατανοεί ότι το ποσό της ετήσιας συνολικής απώλειας φορολογικών εσόδων ύψους 190 δισ. EUR που αναφέρεται από την κ. βουλευτή απορρέει από μελέτη που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι στην εν λόγω εκτίμηση συμπεριλήφθηκαν στοιχεία[3] εκτός της εταιρικής φοροαποφυγής και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να πρόκειται για υπερεκτίμηση. Η μελέτη εκτιμά την απώλεια εσόδων λόγω της εταιρικής φοροαποφυγής σε 50-70 δισ. EUR.

Επισυνάπτεται για την κ. βουλευτή ο κατάλογος των δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκαν στις Big Four το 2017 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 71 609 555,23 EUR. Οι περισσότερες από τις εν λόγω συμβάσεις αφορούν την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ), (όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ).

Κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων στον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της ως αναθέτουσα αρχή, δύναται να απορρίψει προσφορά ενδιαφερομένου σε περίπτωση αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά του να εκτελέσει τη σύμβαση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο προσφέρων βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει προσεκτικά τις δυνητικές επιπτώσεις στην εκτέλεση της σύμβασης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα πιθανά διορθωτικά μέτρα/εγγυήσεις που θα μπορούσε να επιβάλει για την εξομάλυνση της κατάστασης».

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο excel δείτε τα στοιχεία για τις συμβάσεις των BIG4 με την Επιτροπή το 2017.

Τα στοιχεία για τις συμβάσεις των BIG4 με την Επιτροπή το 2017
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ