ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

28/06/2019

Απάντηση της Επιτρόπου Κ. Κρέτσου στον Δημ. Παπαδημούλη για τις ανισότητες στην Ε.Ε.

Απάντηση της Επιτρόπου Κ. Κρέτσου στον Δημ. Παπαδημούλη για τις ανισότητες στην Ε.Ε.Η Κομισιόν προτείνει τη διάθεση περισσότερων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής την επόμενη περίοδο σε Νότια Ευρώπη, Βέλγιο, Γαλλία και Ην. Βασίλειο

Οι ανισότητες στην απασχόληση και την ανεργία έχουν μειωθεί σημαντικά, μειώνονται και ως προς το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν – Πολύ υψηλό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην Γερμανία

Δημ. Παπαδημούλης: Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία ανιμετωπίζουν κυρίως τις ‘παράπλευρες απώλειες’ λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων και της μειωμένης παραγωγικότητας στην Ε.Ε. συνολικά – Τίθεται ζήτημα βιώσιμης ανάπτυξης

 

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνας Κρέτσου, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις εντεινόμενες ανισότητες μεταξύ του ευρωπαϊκού Βορρά και του Νότου.

Η Επίτροπος παραδέχεται πως «η κρίση του 2008 οδήγησε σε σημαντική αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων», επισημαίνει πως από το 2014 η κατάσταση έχει βελτιωθεί, και υπογραμμίζει ότι η Κομισιόν έχει προτείνει «τη διάθεση μεγαλύτερου μεριδίου των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής την επόμενη περίοδο προγραμματισμού», στις περιφέρειες μετάβασης «στη Νότια Ευρώπη, το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξακολουθούν να απομακρύνονται από τον μέσο όρο της ΕΕ, παρά την οικονομική ανάκαμψη».
Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης τόνιζε ότι με βάση πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Bruegel καταγράφονται "ανησυχητικά αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως λόγω του προβλήματος παραγωγικότητας που αντιμετωπίζει συνολικά, και ειδικά σε σχέση με περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ινδία".

"Η Ε.Ε. σημειώνει επιβραδυνόμενους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ λόγω των μακροπρόθεσμων συνεπειών της ύφεσης απειλείται η κοινωνική συνοχή ακόμα και σε κράτη μέλη με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης", ανέφερε, εστιάζοντας στις "παράπλευρες απώλειες εκ των πιέσεων που δέχεται η παραγωγικότητα της ΕΕ", οι οποίες αφορούν οικονομίες, όπως της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Κατά τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το γεγονός "θέτει εκ νέου το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης".

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη "πού εντοπίζει η Κομισιόν τα λάθη και τις πολιτικές ελλείψεις που οδηγούν στα παραπάνω αποτελέσματα και τί σκοπεύει να πράξει στο άμεσο μέλλον για να αλλάξει αυτή η επικίνδυνη τάση", η Επίτροπος Κ. Κρέτσου αναφέρθηκε στην κρίση του 2008, για να σημειώσει ότι "η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της για τη μείωση ή τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, ειδικότερα με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ένωσης".

Η Επίτροπος συνεχίζει, αναφέροντας ότι "οι ανισότητες όσον αφορά την απασχόληση και τα ποσοστά ανεργίας έχουν μειωθεί σημαντικά" και "οι ανισότητες όσον αφορά το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) άρχισαν και αυτές να μειώνονται εκ νέου". "Ωστόσο, ορισμένες περιφέρειες μετάβασης στη Νότια Ευρώπη, το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να απομακρύνονται από τον μέσο όρο της ΕΕ, παρά την οικονομική ανάκαμψη", συμπληρώνει.

Τέλος, στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το "ποιες από τις συστάσεις της Επιτροπής έχει υλοποιήσει η Γερμανία, ως αποτέλεσμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ, τις οποίες προκαλεί το υψηλό πλεόνασμά της", η Κ. Κρέτσου απαντά: "Η Γερμανία έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το 2018 οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7,6 % σε ονομαστικούς όρους και κατά 3,8 % σε πραγματικούς όρους. Αυτό έχει συμβάλει στη μείωση της ανισορροπίας. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο, καθώς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει πολύ υψηλό".

 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Εντεινόμενες ανισότητες μεταξύ ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Bruegel, οι ανισότητες μεταξύ ευρωπαϊκού Βορρά και ευρωπαϊκού Νότου, αντί να αμβλύνονται, εντείνονται διαρκώς.
Τα στοιχεία περιγράφουν ανησυχητικά αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις, κυρίως λόγω του προβλήματος παραγωγικότητας που αντιμετωπίζει η ΕΕ συνολικά, ειδικά σε σχέση με περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ινδία (ετήσια αύξηση ΑΕΠ: ΕΕ 1.9%, ΗΠΑ 2.3%).
Επιπλέον, η ΕΕ σημειώνει επιβραδυνόμενους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ λόγω των μακροπρόθεσμων συνεπειών της ύφεσης απειλείται η κοινωνική συνοχή ακόμα και σε κράτη μέλη με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Παράπλευρες απώλειες των πιέσεων που δέχεται η παραγωγικότητα της ΕΕ σε σχέση με εκείνες των ΗΠΑ και της Κίνας αποτελούν οικονομίες, όπως της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, γεγονός που θέτει εκ νέου το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης.
Με αφορμή τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πού εντοπίζει τα λάθη και τις πολιτικές ελλείψεις που οδηγούν στα παραπάνω αποτελέσματα και τι σκοπεύει να πράξει στο άμεσο μέλλον για να αλλάξει αυτή η επικίνδυνη τάση;
2. Ποιες είναι οι αναδιανεμητικές πολιτικές που ακολουθεί η ΕΕ ώστε να ενισχυθούν οι αδύναμες οικονομίες;
3. Ποιες από τις συστάσεις της Επιτροπής έχει υλοποιήσει η Γερμανία, ως αποτέλεσμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών τις οποίες προκαλεί το υψηλό πλεόνασμά της;


Απάντηση της κυρίας Crețu
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(26.6.2019)

Η κρίση του 2008 οδήγησε σε σημαντική αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Από το 2014 η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της για τη μείωση ή τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, ειδικότερα με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ένωσης.

Έχει αποκατασταθεί η σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών. Όπως επισημαίνεται στην τελευταία έκθεση για τη συνοχή1, οι ανισότητες όσον αφορά την απασχόληση και τα ποσοστά ανεργίας έχουν μειωθεί σημαντικά. Πιο πρόσφατα, οι ανισότητες όσον αφορά το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) άρχισαν και αυτές να μειώνονται εκ νέου. Ωστόσο, ορισμένες περιφέρειες μετάβασης στη Νότια Ευρώπη, το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να απομακρύνονται από τον μέσο όρο της ΕΕ, παρά την οικονομική ανάκαμψη. Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής προβλέπει τη διάθεση μεγαλύτερου μεριδίου των εν λόγω κονδυλίων στις περιφέρειες αυτές κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας υπερβαίνει το όριο αναφοράς για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και έχει θεωρηθεί ανισορροπία. Αντικατοπτρίζει υποτονικές εγχώριες επενδύσεις σε σχέση με τις αποταμιεύσεις. Οι συστάσεις ανά χώρα που έχει απευθύνει το Συμβούλιο στη Γερμανία αναφέρθηκαν στις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές για την τόνωση των επενδύσεων. Η Γερμανία έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το 2018 οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7,6 % σε ονομαστικούς όρους και κατά 3,8 % σε πραγματικούς όρους. Αυτό έχει συμβάλει στη μείωση της ανισορροπίας. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο, καθώς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει πολύ υψηλό.

 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), «Η περιφέρειά μου, η Ευρώπη μου, το μέλλον μας - Η 7η έκθεση για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή». Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ