ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/08/2020

Ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη προς την Κομισιόν για τη σημαντική μείωση των κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα και το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησής τους.

Ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη προς την Κομισιόν για τη σημαντική μείωση των κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα και το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησής τους.Δημ. Παπαδημούλης προς Κομισιόν: «Ποια είναι η τελικά εκτιμώμενη κατανομή των κονδυλίων για την Ελλάδα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και ποιο το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησής τους; - Πώς θα εξασφαλίζεται η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς κατά τη σύνταξη των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης και ποια τα αναλυτικά στάδια μέχρι την έγκρισή τους;»Στην Κομισιόν φέρνει με ερώτησή του ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης, τη σημαντική μείωση των κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα και το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησής τους για την μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.


Με το ύψος των κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης που θα κατευθυνθούν προς την Ελλάδα για την απολιγνιτοποίηση να περιορίζεται σημαντικά, βάσει της Συμφωνίας της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις 21.7.2020,σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια- αντί 1,7 δις. ευρώ - και με δεδομένο ότι «διατηρείται η αρχική πρόταση για τα κριτήρια κατανομής των πόρων σύμφωνα και με τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που θα υποβάλουν τα κράτη-μέλη μετά από ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς» ο Δημ. Παπαδημούλης ρωτά την Κομισιόν:

Πρώτον, «ποια είναι η τελικά εκτιμώμενη κατανομή των κονδυλίων ανά κράτος-μέλος, και ιδίως για την Ελλάδα, από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και ποιο το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησής τους» και δεύτερον «πώς θεωρεί ότι εξασφαλίζεται η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς κατά τη σύνταξη των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης και ποια τα αναλυτικά στάδια μέχρι την έγκρισή τους».

Επιπλέον ζητά να μάθει από την Κομισιόν για το «πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το παράδοξο τα περισσότερο φιλόδοξα κράτη-μέλη ως προς τους χρόνους μετάβασης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να λαμβάνουν αθροιστικά μόλις το 30% των διαθέσιμων πόρων».

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί τον πρώτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πράσινης μετάβασης σε περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο, όπως η Δυτική Μακεδονία.


 
Ακολουθεί πλήρης η ερώτηση που κατατέθηκε προς την Κομισιόν:
 

Θέμα: Προβλέψεις και κατανομές κονδυλίων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής[1], οι πόροι του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) ανέρχονταν σε 7,5 δισ. ευρώ με παράλληλη ενεργοποίηση πόρων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Με την αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής[2], λόγω και των επιπτώσεων της πανδημίας, οι πόροι του ΤΔΜ ανήλθαν σε 10 δισ. ευρώ εντός του ΠΔΠ και 30 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, στη συμφωνία της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις 21.7.2020[3], οι πόροι του ΤΔΜ εντός του ΠΔΠ επανέρχονται στα 7,5 δισ. ευρώ, ενώ η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης περιορίζεται στα 10 δισ. ευρώ. Παράλληλα, διατηρείται η αρχική πρόταση για τα κριτήρια κατανομής των πόρων σύμφωνα και με τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που θα υποβάλουν τα κράτη-μέλη μετά από ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Ποια είναι η τελικά εκτιμώμενη κατανομή των κονδυλίων ανά κράτος-μέλος, και ιδίως για την Ελλάδα, από το ΤΔΜ και ποιο το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησής τους;

- Πώς θεωρεί ότι εξασφαλίζεται η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς κατά τη σύνταξη των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης και ποια τα αναλυτικά στάδια μέχρι την έγκρισή τους;

- Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το παράδοξο τα περισσότερο φιλόδοξα κράτη-μέλη ως προς τους χρόνους μετάβασης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να λαμβάνουν αθροιστικά μόλις το 30% των διαθέσιμων πόρων[4];

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b82780d8-3771-11ea-ba6e-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

[2] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ae92fbf3-a0be-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

[3] https://www.consilium.europa.eu/media/45132/210720-euco-final-conclusions-el.pdf

[4] https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2020/07/202007_TheGreenTank_MoreJustJTF_EN.pdf

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ