ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/10/2020

Ερώτηση 19 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ: «Μη καταβολή αποζημίωσης αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Ερώτηση 19 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ: «Μη καταβολή αποζημίωσης αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης»Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, σχετικά με τη μη καταβολή αποζημίωσης αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατέθεσαν 19 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Κέρκυρας και αναπλ. Τομεάρχη Τουρισμού της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Αυλωνίτη.


Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούνται όλα τα μέλη του ΔΣ, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία. Η αποζημίωση αυτή, δεν αποτελεί αμοιβή αλλά καταβάλλεται με σκοπό την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια. Ταυτόχρονα, αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται: α) στους Δήμους των εκλογικών περιφερειών Α` και Β` Αθηνών, Α` και Β` Πειραιά και Α` Θεσσαλονίκης, β) στους λοιπούς Δήμους, εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου. Σημειώνεται ότι, η εξαίρεση της περίπτωσης α` δεν ισχύει για τους νησιωτικούς δήμους που υπάγονται διοικητικά στις περιφέρειες αυτές, στους οποίους εφαρμόζεται η ειδική εξαίρεση της περίπτωσης β`. Όσον αφορά στις συνεδριάσεις, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για έως τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που προσκομίζουν. Το προβλεπόμενο ποσό της αποζημίωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στη μόνιμη κατοικία των Δημοτικών Συμβούλων γνωστοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί η σχετική απόφαση και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τροποποίηση.

Επειδή, οι δημοτικοί σύμβουλοι σηκώνουν με τα καθήκοντά τους, το μεγαλύτερο βάρος των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων, αφιερώνοντας συχνά χρόνο πέραν του κλασικού εργασιακού οκταώρου σε συνεργασία με τον εκάστοτε Δήμαρχο, Αντιδημάρχους και Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου,

επειδή, η υπέρβαση της μνημονιακής περιόδου επαναφέρει την ανάγκη αποκατάστασης ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν εν καιρώ ισχύος της, πλαίσιο που αξιοποίησε εν μέρει η προηγούμενη κυβέρνηση και υλοποίησε ευνοϊκότερες διατάξεις πάνω στις οποίες μπορούν να οικοδομηθούν ακόμα πιο ευνοϊκές οικονομικά,

επειδή, η επαναφορά της αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων θα σημάνει και την εφαρμογή της αρχής της ισότητας με τους περιφερειακούς συμβούλους ερωτώνται οι Υπουργοί:

-Προτίθενται να επαναφέρουν τη δαπάνη αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους ανά συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων τους, καταργώντας την ισχύουσα διάταξη που εξαρτά την καταβολή της, από την απόσταση της δηλωθείσας μόνιμης κατοικίας τους σε σχέση με την έδρα των Δήμων;

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Εσωτερικών

Θέμα: «Μη καταβολή αποζημίωσης αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Δικαίωμα αντιμισθίας (παρ. 1 άρθρο 92 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρο 33 Ν. 4483/2017) έχουν οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων. Παράλληλα, επιλογή αντιμισθίας ή αποδοχών οργανικής θέσης (παρ. 2 άρθρο 93 Ν. 3852/2010) (ΥΠ.ΕΣ. οικ. 532/07-1-2013) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8526/10-03-2015) (παρ. 5 άρθρο 92 Ν. 3852/2010) έχουν τα ίδια, αιρετά όργανα δηλαδή, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ.. Σε κάθε περίπτωση, οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Δηλαδή, ο Δήμος καταβάλλει στον αιρετό, ανάλογα με την επιλογή του, είτε την αντιμισθία είτε τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.

Σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς (ΚΥΑ 54698/5-10-2018 – ΦΕΚ 4704/Β/22-10-2018, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 72865/10-12-2018 – ΦΕΚ 5726/19-12-2018), για τον υπολογισμό της αντιμισθίας των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων, λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου. Για τη νέα δημοτική περίοδο, από 1/9/2019, για τον υπολογισμό της αντιμισθίας των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων, λαμβάνεται υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου (παρ. 12 άρθρο 283 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4604/2019).

Παράλληλα με τα παραπάνω, αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούνται όλα τα μέλη του, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία (άρθρο 92 παρ. 9 του Ν. 3852/2010). Η αποζημίωση αυτή, δεν αποτελεί αμοιβή αλλά καταβάλλεται με σκοπό την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια (Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4483/2017). Ταυτόχρονα, αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται: α) στους Δήμους των εκλογικών περιφερειών Α` και Β` Αθηνών, Α` και Β` Πειραιά και Α` Θεσσαλονίκης, β) στους λοιπούς Δήμους, εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου. Σημειώνεται ότι, η εξαίρεση της περίπτωσης α` δεν ισχύει για τους νησιωτικούς δήμους που υπάγονται διοικητικά στις περιφέρειες αυτές, στους οποίους εφαρμόζεται η ειδική εξαίρεση της περίπτωσης β` (άρθρο 92 παρ. 9 του Ν.3852/2010). Όσον αφορά στις συνεδριάσεις, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για έως τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα (άρθρο 92 παρ. 9 του Ν. 3852/2010).

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 που προσκομίζουν. Το προβλεπόμενο ποσό της αποζημίωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στη μόνιμη κατοικία των Δημοτικών Συμβούλων γνωστοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί η σχετική απόφαση και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τροποποίηση (παρ. 1 άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4- 2018).

Επειδή, οι δημοτικοί σύμβουλοι σηκώνουν με τα καθήκοντά τους, το μεγαλύτερο βάρος των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων, αφιερώνοντας συχνά χρόνο πέραν του κλασικού εργασιακού οκταώρου σε συνεργασία με τον εκάστοτε Δήμαρχο, Αντιδημάρχους και Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Επειδή, η υπέρβαση της μνημονιακής περιόδου επαναφέρει την ανάγκη αποκατάστασης ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν εν καιρώ ισχύος της, πλαίσιο που αξιοποίησε εν μέρει η προηγούμενη κυβέρνηση και υλοποίησε ευνοϊκότερες διατάξεις πάνω στις οποίες μπορούν να οικοδομηθούν ακόμα πιο ευνοϊκές οικονομικά
Επειδή, η επαναφορά της αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων θα σημάνει και την εφαρμογή της αρχής της ισότητας με τους περιφερειακούς συμβούλους (άρθρο 184 Ν. 3852/2010 παρ.4).

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθενται να επαναφέρουν τη δαπάνη αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους ανά συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων τους, καταργώντας την ισχύουσα διάταξη που εξαρτά την καταβολή της, από την απόσταση της δηλωθείσας μόνιμης κατοικίας τους σε σχέση με την έδρα των Δήμων;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Πούλου Πανάγιου (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Χαρίτου Δημήτριος
Χρηστίδου Ραλλία
Φίλης ΝικόλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ