ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

14/10/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Τραγική υποστελέχωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Τραγική υποστελέχωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστου Γιαννούλη και θέμα της την τραγική υποστελέχωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

· Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας στην Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του Γεωτεχνικού προσωπικού της.

· Κατά τον πρόσφατο προγραμματισμό προσλήψεων της ΠΚΜ, που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Αρχή και αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οι θέσεις των γεωτεχνικών που ζητούνται είναι μειωμένες

· Η ανωτέρω υποστελέχωση έχει οδηγήσει στην μη πραγματοποίηση ελέγχων που απαιτούνται από τον νόμο για την υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς και των εξαγωγών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η εξαγωγική δραστηριότητα και η αγροτική οικονομία στο σύνολό της.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,

Τι προτίθενται να κάνει ώστε :

1) Οι είκοσι πέντε (25) από τις τριάντα δύο (32) κενωθείσες (από 1-11-2011 έως σήμερα) οργανικές θέσεις ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας να παραμείνουν στην ανωτέρω Διεύθυνση και

2) Να πληρωθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις Δ/νσεις της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είτε με επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, είτε με συμμετοχή της ΠΚΜ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

 

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2020
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Τραγική υποστελέχωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στην  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας στην Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του Γεωτεχνικού προσωπικού της. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι παρόλες τις συνταξιοδοτήσεις τους προσωπικού, αυτές δε αναπληρώνονται καθώς δεν γίνονται προσλήψεις τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η κατάσταση όμως έχει περαιτέρω επιδεινωθεί καθώς κατά τον πρόσφατο προγραμματισμό προσλήψεων της ΠΚΜ, που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Αρχή και αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οι θέσεις των γεωτεχνικών που ζητούνται είναι μειωμένες.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο ψηφιακό οργανόγραμμα κατά τον πρόσφατο προγραμματισμό, είκοσι πέντε (25) από τις τριάντα δύο (32) κενωθείσες (από 1-11-2011 έως σήμερα) οργανικές θέσεις ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας μεταφέρθηκαν σε μη Γεωτεχνικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα σε διοικητικές υπηρεσίες άλλων Γενικών  Διευθύνσεων.
Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι στην παραπάνω Διεύθυνση τις δεκαετίες του 1990 - 2000 υπηρετούσαν περίπου 120 Π.Ε Γεωπόνοι, το 2011 υπηρετούσαν 72, σήμερα υπηρετούν μόλις 37, και το 2021 θα υπηρετούν 30.Η ίδια εικόνα ισχύει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ και για όλες τις υπόλοιπες γεωτεχνικές ειδικότητες.

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η απουσία οικονομολόγου στην παραπάνω Διεύθυνση οδηγεί στην υπογραφή των προϋπολογισμών των ΤΟΕΒ (τοπικοί οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων) από το γεωτεχνικό προσωπικό και τούτο σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός ο οικονομικός- διαχειριστικός έλεγχος.
Η ανωτέρω υποστελέχωση έχει οδηγήσει στην μη πραγματοποίηση  ελέγχων που απαιτούνται από τον νόμο για την υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς και των εξαγωγών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η εξαγωγική δραστηριότητα και η αγροτική οικονομία στο σύνολό της.
Από την άλλη πλευρά, η Μ.Ε Θεσσαλονίκης έχει πολύ αυξημένες απαιτήσεις σε γεωπονικό, κτηνιατρικό και ιχθυολογικό έργο. Είναι ένας δυναμικός γεωργικός κτηνοτροφικός και αλιευτικός νομός, με πολλές δράσεις ανά μέτρο ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020, με 12 Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, με εξαγωγική βιομηχανία τροφίμων και ποτών, κέντρο εισαγωγής ζωοτροφών, βιομηχανίες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, δυναμική μυδοκαλλιέργεια, καθώς και πολλά σημεία ελέγχου (λαϊκές αγορές,super markets,μανάβικα κρεοπωλεία,κλπ.) με μία μεγάλης έκτασης λαχαναγορά,  όπως και τις δραστηριότητες στο λιμάνι (ποιοτικός και φυτοϋγειονομικής έλεγχος των προς εξαγωγή προϊόντων) , στο αεροδρόμιο και σημαντικό αλιευτικό στόλο.
Στις γεωτεχνικές υπηρεσίες σήμερα εργάζονται επιστήμονες με πολυετείς σπουδές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, οι οποίοι με την μεταφορά τους σε διοικητικές θέσεις άλλων Γενικών Δ/νσεων θα αποξενωθούν από το επιστημονικό τους αντικείμενο ενώ και το δημόσιο θα στερηθεί τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία τους.
Επειδή σήμερα που η χώρα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά, είναι αδήριτη όσο ποτέ η ανάγκη να δημιουργηθούν ισχυρές και αποτελεσματικές Γεωτεχνικές Υπηρεσίες, ώστε να υπηρετήσουν έναν υγιή Πρωτογενή Τομέα με ορθολογική ανάπτυξη και όχι το αντίστροφο. Υπό αυτή την οπτική η απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης για την αποψίλωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών είναι απαράδεκτη ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι δεν προηγήθηκε καμία συνεργασία με τους προϊσταμένους των διευθύνσεων για την κατανομή των οργανικών θέσεων του κλάδου των ΠΕ Γεωτεχνικών.
Επειδή με την μεταφορά των παραπάνω οργανικών θέσεων αποψιλώνονται οι γεωτεχνικές υπηρεσίες και μάλιστα αυτές, που έχουν κομβικό ρόλο τόσο για την προάσπιση του Δημόσιου συμφέροντος, όσο και για τους τακτικούς διενεργούμενους Ελέγχους των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,
Τι προτίθενται να κάνει ώστε :
1) Οι είκοσι πέντε (25) από τις τριάντα δύο (32) κενωθείσες (από 1-11-2011 έως σήμερα) οργανικές θέσεις ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας να παραμείνουν στην ανωτέρω Διεύθυνση και
2) Να πληρωθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις Δ/νσεις της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είτε με επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, είτε με συμμετοχή της ΠΚΜ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιαννούλης Χρήστος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ