ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

15/10/2020

Δημ. Παπαδημούλης: Ως Αντιπρόεδρος του ΕΚ, υπεύθυνος για θέματα ένταξης, ισότητας και διαφορετικότητας, θα συνεχίσω να εργάζομαι για να διασφαλιστεί ότι η σύνθεση εργαζομένων και υπαλλήλωνον πλούτο και την ποικιλομορφία των κοινωνιών μας

Δημ. Παπαδημούλης: Ως Αντιπρόεδρος του ΕΚ, υπεύθυνος για θέματα ένταξης, ισότητας και διαφορετικότητας, θα συνεχίσω να εργάζομαι για να διασφαλιστεί ότι η σύνθεση εργαζομένων και υπαλλήλωνον πλούτο και την ποικιλομορφία των κοινωνιών μαςΣτην ευρωπαϊκή Σύνοδο για την εκπαίδευση –“European Mentoring Summit”- συμμετείχε ως ομιλητής ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα, Δημήτρης Παπαδημούλης


Στην ομιλία του ο Δημ. Παπαδημούλης αναφέρθηκε σε όσα σημαντικά βήματα έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο στο κοινοβουλευτικό του έργο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού  για να προωθήσει την ισότητα και τη διαφορετικότητα, μέσω της υιοθέτησης φιλόδοξων και προοδευτικών στόχων, της υλοποίησης ενεργειών και θετικών δράσεων για πιο ευέλικτες πολιτικές στον χώρο εργασίας και της εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για επίδοξους προϊσταμένους και διευθυντές. Ως αποτέλεσμα, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε μέσα στο 2020 να έχει ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε επίπεδο Προϊσταμένων και Διευθυντών, γεγονός που πιστοποιεί ότι υπήρξε ουσιαστική μεταβολή όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένες προτάσεις του που έτυχαν ευρείας πλειοψηφίας, προκειμένου να δοθεί μια απάντηση στο φαινόμενο της γυάλινης οροφής που παρατηρείται στα υψηλότερα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα καθώς και σε ορισμένες γωνιές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη στρατηγική για το φύλο. «Επί του παρόντος  φτιάχνουμε έναν χάρτη πορείας με συγκεκριμένα ορόσημα και δράσεις που θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτού του στόχου» συμπλήρωσε.

Δεν παρέλειψε τέλος να δεσμευτεί πως θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί «ότι η σύνθεση εργαζομένων και υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικατοπτρίζει τον πλούτο και την ποικιλομορφία των κοινωνιών μας», εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τους όποιους περιορισμούς που επιβάλλονται και σχετίζονται με την πανδημία, αποδείχτηκε ανοιχτό, καινοτόμο και προσαρμοστικό, παραμένοντας ένας θεσμός χωρίς αποκλεισμούς.

.

Η ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής, “European Mentoring Summit”

Πρόκειται για συνέδριο που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και συγκεντρώνει ερευνητές, μέλη κυβερνήσεων, πολιτικούς, εταιρικά μέλη και επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης και στοχεύει στη σύνδεση ανθρώπων από την Ευρώπη και το εξωτερικό, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της καθοδήγησης, προκειμένου να μοιραστούν πρακτικές εμπειρίες, γνώσεις και έρευνες.

Η φετινή Σύνοδος είναι η τρίτη μετά από αυτές που έλαβαν χώρα στο Βερολίνο το 2018 και στο Λεουβάρντεν της Ολλανδίας το 2016 και είναι η πρώτη που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Διοργανώθηκε από το “European Centre for Evidence-Based Monitoring” σε συνεργασία με το ισπανικό “Mentoring Network Coordinadore de Mentoria Social”.Στην ομιλία του ο Δημ. Παπαδημούλης ανέφερε τα εξής:

Με χαρά δέχτηκα να διατυπώσω υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνου για την ένταξη, την ισότητα και τη διαφορετικότητα, ορισμένες σκέψεις μου επ’ ευκαιρία της τρίτης Συνόδου Κορυφής για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μακρά ιστορία σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης τόσο στο κοινοβουλευτικό του έργο όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό του στο οργανόγραμμα των εσωτερικών του Διευθύνσεων. Είναι υποχρέωση αλλά και επιθυμία μας να διασφαλίζουμε ότι άτομα από υποεκπροσωπούμενες ομάδες ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση για να εργαστούν και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον Οργανισμό μας. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι για να διασφαλιστεί ότι η σύνθεση εργαζομένων και υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικατοπτρίζει τον πλούτο και την ποικιλομορφία των κοινωνιών μας.

Οι αρμοδιότητές μου ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα συνεπάγονται στενή συνεργασία με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εποπτεία του έργου της. Είχα την ευκαιρία να βοηθήσω στη διαμόρφωση αυτής της πορείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνδράμοντας σε θέματα ένταξης, ισότητας και διαφορετικότητας.

Αυτή η πορεία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και εστίαζε στην εξασφάλιση μιας καλύτερης εκπροσώπησης των φύλων στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα σε διοικητικό επίπεδο. Προκειμένου να βελτιώσουμε την εκπροσώπηση των φύλων, έχουμε θέσει φιλόδοξους και προοδευτικούς στόχους με ποσοστώσεις για την εκπροσώπηση των γυναικών. Υπάρχουν προγράμματα καθοδήγησης και προώθησης της σταδιοδρομίας των γυναικών όπως και προγράμματα παρακολούθησης και υποστήριξης για την ίση εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Ταυτόχρονα έχουμε αναλάβει ενέργειες για να εφαρμόσουμε πιο ευέλικτες πολιτικές στον χώρο εργασίας, βοηθώντας το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξισορροπήσει την επαγγελματική και την ιδιωτική του ζωή. Επιπλέον δημιουργήθηκαν μαθήματα κατάρτισης για να δοθεί η δυνατότητα στους Διευθυντές και στο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα έμφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων και ανισοτήτων, κάτι το οποίο με τη σειρά του βοήθησε τις δομές και τις πολιτικές μας να δημιουργήσουν μια διαδικασία που εδραίωσε πραγματικά τη διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε μέσα στο 2020 να έχει ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε επίπεδο Προϊσταμένων και Διευθυντών, γεγονός που πιστοποιεί ότι υπήρξε ουσιαστική μεταβολή όλα αυτά τα χρόνια.

Καθώς η φετινή Σύνοδος δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και την καθοδήγηση, θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθηση ότι η ύπαρξη προγραμμάτων καθοδήγησης και εκπαίδευσης για επίδοξους Προϊσταμένους και Διευθυντές είναι ύψιστης σημασίας, προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική και στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων καθώς και για την ένταξη και τη διαφορετικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για υποψηφίους που προέρχονται από λιγότερο προνομιούχες ομάδες, όπως μειονότητες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε δημιουργήσει τέτοια προγράμματα κατάρτισης για επίδοξους Διευθυντές, ιδίως για γυναίκες, και πιστεύω πως πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτές τις ευκαιρίες μέσω διαφόρων προγραμμάτων και θετικών δράσεων.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς τους στόχους έχουν επιφέρει μια θετική αλλαγή, αναγνωρίζω την ύπαρξη μιας γυάλινης οροφής στα υψηλότερα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα, σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και σε ορισμένες γωνιές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Προκειμένου να τερματιστεί αυτό το φαινόμενο – τουλάχιστον στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – πρότεινα να διασφαλιστεί πως το 50% των Διευθυντών και το 40% των Γενικών Διευθυντών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου -την άνοιξη του 2024- θα είναι γυναίκες. Για να γίνει αυτό πράξη, έτυχα υποστήριξη από μια ευρεία πλειοψηφία, ώστε να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη στρατηγική για το φύλο και επί του παρόντος φτιάχνουμε έναν χάρτη πορείας με συγκεκριμένα ορόσημα και δράσεις που θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η πανδημία του COVID-19 μας δοκιμάζει όλους με πρωτοφανείς τρόπους, καθιστώντας την ανάγκη για διαφάνεια και ένταξη όλο και πιο επιτακτική, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες και πληθυσμούς που η πανδημία τους έκανε ακόμα πιο ευάλωτους. Παρά τους περιορισμούς που επιβάλλονται και σχετίζονται με την πανδημία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδείχτηκε ανοιχτό, καινοτόμο, προσαρμοστικό, παραμένοντας ένας θεσμός χωρίς αποκλεισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους Προϊσταμένους, τους Διευθυντές και τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν την εκπαίδευση και την καθοδήγηση, διασφαλίζοντας έτσι ότι η ένταξη θα συμβεί εκ των έσω μέσω υποστηρικτικού διαλόγου και όχι απλώς με την επιβολή στόχων.

Μπορείτε να βασίζεστε στην συνεχή υποστήριξη από μεριάς μου. Σας εύχομαι μια επιτυχημένη Σύνοδο Κορυφής.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ